บทบาทหน้าที่รับผิดชอบ

 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดภาคใต้ (สุราษฎร์ธานี)

บทบาทหน้าที่รับผิดชอบ 

หน้าที่รับผิดชอบ

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2019-05-30  |   ข่าววันที่: 2019-05-30 |  อ่าน: 95 ครั้ง
 

บทหน้าที่รับผิดชอบ

                           ควบคุม ป้องกัน ติดตาม เฝ้าระวัง การทำลายทรัพยากรประมงน้ำจืด การกระทำผิดตามกฎหมายว่าด้วยการประมง มาตราการอนุรักษ์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง การประชาสัมพันธ์ การฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์การส่งเสริมสนับสนุน ให้ประชาชนและองค์กรชุมชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ การให้ความช่วยเหลือชาวประมงและผู้ประสบภัยแหล่งน้ำที่รับผิดชอบ ได้แก่อ่างเก็บน้ำเขื่อนรัชชประภา พื้นที่ 110,625 ไร่ แม่น้ำตาปียาวประมาณ 310 กม. แม่น้ำหลังสวน แม่น้ำสวี แม่น้ำชุมพร แม่น้ำกระบุรี และลำคลองสาขา หนองบึง และแหล่งน้ำในเขตรับผิดชอบของหน่วยงานในสังกัดเขต พื้นที่จังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานีระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ และนครศรีธรรมราช (เขตอำเภอฉวาง ทุ่งใหญ่ กิ่งอำเภอพรรณรา พิปูน จันดี)

มีหน่วยงานในสังกัด 2 หน่วยงาน คือ
        1. หน่วยป้องกันและปราบปรามการประมงน้ำจืดจังหวัดพัทลุง
        2. หน่วยป้องกันและปราบปรามการประมงน้ำจืด เขื่อนบางลาง จังหวัดยะลา

 


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ

  • Copyright © 2016-2020 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดภาคใต้ (สุราษฎร์ธานี)

     1  หมู่ที่  5  ตำบลเขาพัง  อำเภอบ้านตาขุุน  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84230