ประวัติศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดภาคใต้ สุราษฎร์ธานี

 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดภาคใต้ (สุราษฎร์ธานี)

ประวัติศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดภาคใต้ สุราษฎร์ธานี 

ประวัตฺศูนย์ฯ

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2019-05-30  |   ข่าววันที่: 2019-05-30 |  อ่าน: 85 ครั้ง
 

ประวัติศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดภาคใต้ สุราษฎร์ธานี

                   ในการก่อสร้างเขื่อนรัชชประภาการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ได้จัดสรรเงินงบประมาณให้กรมประมง จัดซื้อครุภัณฑ์ และก่อสร้างหน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแลรักษา รวมถึงการจัดการทรัพยากรประมง ในอ่างเก็บน้ำเขื่อนรัชชประภา ซึ่งในระยะแรกการดำเนินงาน ดังกล่าวอยู่ภายใต้ การดูแลของ ศูนย์พัฒนาประมงน้ำจืดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ต่อมาในปี พ.ศ. 2533 อธิบดีกรมประมง ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ ของฝ่ายอนุรักษ์ทรัพยากรประมงน้ำจืด กองอนุรักษ์ทรัพยากรประมง เข้ามาปฏิบัติงานประจำโดยได้แบ่งเป็นส่วนราชการภายในของกรมประมง ใช้ชื่อว่า “หน่วยอนุรักษ์ทรัพยากรประมงน้ำจืดเขื่อนรัชชประภา จ.สุราษฎร์ธานี”พร้อมทั้งได้จัดสรรเงินงบประมาณมาก่อสร้างอาคารบ้านพัก และจัดซื้อครุภัณฑ์เพิ่มเติมงบประมาณให้กรมประมง จัดซื้อครุภัณฑ์ และก่อสร้างหน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแลรักษารวมถึงการจัดการทรัพยากรประมง ในอ่างเก็บน้ำเขื่อนรัชชประภา ซึ่งในระยะแรกการดำเนินงาน ดังกล่าวอยู่ภายใต้ การดูแลของ ศูนย์พัฒนาประมงน้ำจืดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ต่อมาในปี พ.ศ. 2533 อธิบดีกรมประมง ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ ของฝ่ายอนุรักษ์ทรัพยากรประมงน้ำจืดกองอนุรักษ์ทรัพยากรประมง เข้ามาปฏิบัติงานประจำโดยได้แบ่งเป็นส่วนราชการภายในของกรมประมงงบประมาณให้กรมประมง จัดซื้อครุภัณฑ์ และก่อสร้างหน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแลรักษารวมถึงการจัดการทรัพยากรประมง ในอ่างเก็บน้ำเขื่อนรัชชประภา ซึ่งในระยะแรกการดำเนินงาน ดังกล่าวอยู่ภายใต้ การดูแลของ ศูนย์พัฒนาประมงน้ำจืดจังหวัดสุราษฎร์ธานีต่อมาในปี พ.ศ. 2533 อธิบดีกรมประมง ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ ของฝ่ายอนุรักษ์ทรัพยากรประมงน้ำจืดกองอนุรักษ์ทรัพยากรประมง เข้ามาปฏิบัติงานประจำโดยได้แบ่งเป็นส่วนราชการภายในของกรมประมง ใช้ชื่อว่า “หน่วยอนุรักษ์ทรัพยากรประมงน้ำจืดเขื่อนรัชชประภา จ.สุราษฎร์ธานี”พร้อมทั้งได้จัดสรรเงินงบประมาณมาก่อสร้างอาคารบ้านพัก และจัดซื้อครุภัณฑ์เพิ่มเติมงบประมาณให้กรมประมง จัดซื้อครุภัณฑ์ และก่อสร้างหน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแลรักษารวมถึงการจัดการทรัพยากรประมง ในอ่างเก็บน้ำเขื่อนรัชชประภา ซึ่งในระยะแรกการดำเนินงาน ดังกล่าวอยู่ภายใต้ การดูแลของ ศูนย์พัฒนาประมงน้ำจืดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ต่อมาในปี พ.ศ. 2533 อธิบดีกรมประมง ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ ของฝ่ายอนุรักษ์ทรัพยากรประมงน้ำจืดกองอนุรักษ์ทรัพยากรประมง เข้ามาปฏิบัติงานประจำโดยได้แบ่งเป็นส่วนราชการภายในของกรมประมง ใช้ชื่อว่า “หน่วยอนุรักษ์ทรัพยากรประมงน้ำจืดเขื่อนรัชชประภา จ.สุราษฎร์ธานี”พร้อมทั้งได้จัดสรรเงินงบประมาณมาก่อสร้างอาคารบ้านพัก และจัดซื้อครุภัณฑ์เพิ่มเติม

                   ในปีงบประมาณ 2540 สำนักงานข้าราชการพลเรือนได้อนุมัติให้หน่วยอนุรักษ์ทรัพยากรประมงน้ำจืด เป็นส่วนราชการสังกัดฝ่ายอนุรักษ์ทรัพยากรประมงน้ำจืด กองอนุรักษ์ทรัพยากรประมง ใช้ชื่อหน่วยงานว่า              “งานอนุรักษ์ทรัพยากรประมงน้ำจืดประจำภาคใต้  จังหวัดสุราษฎร์ธานี” และต่อมา ปีงบประมาณ 2546 รัฐบาลได้จัดปฏิรูประบบราชการใหม่ จึงได้เปลี่ยนชื่อหน่วยงานเป็น “ศูนย์ป้องกันและปราบปรามการประมงน้ำจืดภาคใต้” และได้เปลี่ยนชื่อเป็น "ศูนย์บริหารจัดการประมงน้ำจืดภาคใต้ สุราษฎร์ธานี" อีกครั้ง เมื่อ พ.ศ. 2550 สังกัด  ส่วนบริหารจัดการประมงน้ำจืด  สำนักบริหารจัดการด้านการประมง และได้เปลี่ยนแปลงระรบทางการเมืองอีกครั้ง เมื่อ พ.ศ. 2557  ได้มีรัฐบาล คณะรัฐประหารในนามคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. กรมประมง ได้เปลี่ยนแปลง โดยได้ชื่อศูนย์ใหม่  "ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดภาคใต้ สุราษฎร์ธานี" กองตรวจการประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ

  • Copyright © 2016-2020 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดภาคใต้ (สุราษฎร์ธานี)

     1  หมู่ที่  5  ตำบลเขาพัง  อำเภอบ้านตาขุุน  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84230