ประชุม Video Conference วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๗.๓๐ น.  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ให้เจ้าหน้าที่ อำนวยความสะดวกการประชุมผ่าน Video conference  กรมประมงเข้าร่วมประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีท่านปลัดกระทรวงพาณิชย์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  รองอธิบดีกรมประมง การยางแหล่งประเทศไทย สภาหอการค้า Exsim bank ธกส.และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม  ณ ห้องประชุมFMC ชั้น ๑ อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง
 

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กลุ่มบริหารจัดการระบบเครือข่ายและความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ

 กรมประมง 50 ถนน พหลโยธิน ถนน พหลโยธิน แขวง ลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร    it-network@fisher.go.th   0-2940-5602 ต่อ 4040   0-2940-5602   แฟนเพจ