ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดราคาราจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ (ปรับปรุง 3 มกราคม 2563)

 กลุ่มวิชาการ กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ

ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดราคาราจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ (ปรับปรุง 3 มกราคม 2563) 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2020-06-22  |   ข่าววันที่: 2020-01-03 |  อ่าน: 213 ครั้ง
 


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • การศึกษาเปรียบเทียบการเจริญเติบโตและลักษณะทางสัณฐานของพันธุ์ไม้น้าใบพายมวกเหล็ก 3 แหล่ง.. (279)  การปรับปรุงพันธุ์อนูเบียส เพื่อเพิ่มอัตราการแตกหน่อ.. (269) ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดราคาราจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ (ปรับปรุง 3 มกราคม 2563).. (213) แผนเตรียมรับสถานการณ์ภัยแล้ง ปี 2564 (ด้านการประมง).. (157) แบนเนอร์.. (156) การจัดอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการฟาร์มเพาะพันธุ์กุ้งก้ามกรามเพื่อผลิตกุ้งก้ามกรามตามหลักพันธุศาสตร์.. (103) ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การบริหารจัดการพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ำตามหลักพันธุศาสตร์”.. (97) NRIIS.. (85) NRIIS.. (85) NRIIS.. (85) NRIIS.. (85) NRIIS.. (85) TARR.. (84) TARR.. (84) TARR.. (84) TARR.. (84) TARR.. (84) แบบฟอร์มการเปลี่ยนแปลงแก้ไขโครงการ กลุ่มบริหารงานวิจัย.. (50) แบบฟอร์มการเปลี่ยนแปลงแก้ไขโครงการ กลุ่มบริหารงานวิจัย.. (50) แบบฟอร์มการเปลี่ยนแปลงแก้ไขโครงการ กลุ่มบริหารงานวิจัย.. (50)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กลุ่มวิชาการ กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ

     กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ เลขที่ 39 หมู่ 1 ถนนเลียบคลองห้า ต.คลองห้า  อ. คลองหลวง   จ. ปทุมธานี  12120