popup

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง สมุทรสาคร

popup 

แบนเนอร์2

 เผยเเพร่: 2017-01-04  |   ข่าววันที่: 2017-01-04 |  อ่าน: 480 ครั้ง
 


  •  Hit 20 อันดับ
  • ประวัติศูนย์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม.. (2,819)  ความสัมพันธ์ระหว่างแพลงก์ตอนพืชที่ทำให้เกิดปรากฏการณ์น้ำทะเลเปลี่ยนสีกับคุณภาพน้ำบริเวณชายฝั่งทะเล จังหวัดสมุทรสาคร.. (1,888) โปรตีนสกิมเมอร์.. (1,788) ศพช.สมุทรสาคร เข้าร่วมพิธีเจริญชัยมงคลคาถา ในพระราชพิธีประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560.. (1,669) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป.. (1,549) Anti IUU Fishing.. (1,460) Feed Apps.. (1,397) การผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ ปม.1 สูตรน้ำ.. (1,350) Aqualib Apps.. (1,340) ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ศึกษาดูงานการเพาะเลี้ยงเพรียงทราย ณ ศพช.สมุทรสาคร ในวันที่ 13 มิถุนายน 2560.. (1,315) ปลาหมอสีคางดำ.. (1,013) ศพช.สมุทรสาคร จัดอบรมการเพาะเลี้ยงและแปรรูปสาหร่ายพวงองุ่น ให้กับบุคลากรภายในศูนย์ฯ.. (1,011) การเพาะพันธุ์ปลาการ์ตูน.. (942) ผลผลิตและคุณค่าทางโภชนาการของโรติเฟอร์ที่เลี้ยงด้วย Chlorella spp. และอาหารสมทบ.. (905) ศพช.สมุทรสาคร เข้าร่วมประชุมและตรวจติดตามผลการปฏิบัติงาน ณ ศพช.เพชรบุรี.. (849) ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดสรรเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป สังกัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 2 (สมุทรสาคร).. (842) ตรวจโรคสัตว์น้ำนำเข้า-ส่งออก.. (787) ศพช.สมุทรสาคร ร่วมจัดนิทรรศการงานวันประมงน้อมเกล้าฯ ครั้งที่ 29 ณ ห้างสรรพสินค้าฟิวเจอร์ ปาร์ค รังสิต.. (765) ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 2 (สมุทรสาคร) เรื่องรับสมัครบุคคลอัตราจ้างเหมา.. (759) จ้างตรวจวิเคราะห์โลหะหนัก.. (746)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง สมุทรสาคร

     127 ม.8 ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 https://goo.gl/maps/8pPBiqzk8iS2