ส่วนการจัดแสดง

 กลุ่มวิจัยและพัฒนาสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำจืด

ส่วนการจัดแสดง 

ข้อมูลการให้บริการ

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2019-02-26  |   ข่าววันที่: 2019-02-26 |  อ่าน: 199 ครั้ง
 

การจัดแสดง

             ส่วนแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเป็นอาคารสูง 3 ชั้น จัดแสดงพันธุ์ปลาน้ำจืดประมาณ 100 ชนิด ประกอบด้วยปลาท้องถิ่นของไทยชนิดที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ ปลาหายาก ใกล้สูญพันธุ์ รวมทั้งปลาต่างประเทศบางชนิดด้วย ในพื้นที่จัดแสดงประกอบด้วยตู้ขนาดใหญ่มีความจุตั้งแต่ 1.5-24.0 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 33 ตู้ บ่อสัตว์น้ำที่สามารถสัมผัสได้ (touch pool) นอกจากนี้ยังมีแบบจำลอง และโครงกระดูกของปลากระโห้ที่เป็นปลามีเกล็ดขนาดใหญ่ที่สุดในโลก และโครงกระดูกปลาบึกที่พบในแม่น้ำโขงมีน้ำหนักประมาณ 293 กิโลกรัม ความยาวประมาณ 2.7 เมตร ซึ่งผู้เข้าชมสามารถดูข้อมูลของปลาแต่ละชนิดได้จากป้ายที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อชนิดของปลา แหล่งที่อยู่อาศัย ลักษณะการกินอาหาร และลักษณะเด่นของปลาชนิดนั้นๆ ส่วนในชั้นที่ 3 จะใช้เป็นบริเวณสำหรับปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และยังมีบ่อพักปลา เพื่อใช้สับเปลี่ยนหมุนเวียนในการจัดแสดงต่อไป

             ส่วนแสดงพรรณไม้น้ำเป็นอาคารเรือนกระจก (greenhouse) ชั้นเดียว โดยจากอาคารสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำจะมีทางเดินเชื่อมต่อเพื่อนำไปชมพรรณไม้น้ำของไทย ซึ่งมีทั้งที่นำมาเพาะชำไว้ในตู้กระจก ใช้ประดับตู้ภายในอาคารพรรณไม้น้ำ และเป็นแปลงสาธิตการปลูกพรรณไม้น้ำรอบๆ อาคาร โดยชนิดของพรรณไม้น้ำที่นำมาจัดแสดงนี้เป็นพรรณไม้น้ำชนิดที่ส่งออกของไทยเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งมีทั้งหมดประมาณ 100 ชนิด ซึ่งผู้เข้าชมสามารถดูข้อมูลพรรณไม้น้ำแต่ละชนิดได้จากป้ายชื่อไทย ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร์ ด้านข้างตู้


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ส่วนการจัดแสดง.. (199)  ต้อนรับชาวต่างชาติมาศึกษาดูงาน.. (185) โรงเรียนโชคชัยรังสิตมาเยี่ยมชม Bangkok Aquarium.. (165) ภารกิจหน้าที่.. (142) ประวัติความเป็นมา.. (136) การดูงานเพื่อการพัฒนาและนำมาปรับใช้ให้เหมาะสม.. (131) ยินดีต้อนรับคณะข้าราชการบรรจุใหม่กรมประมง ประจำปี 2562 รุ่นที่ 2 .. (114) วันเด็กแห่งชาติ 2562.. (109) การบริการ.. (95) สอบถามข้อมูลและติดตามเราได้ที่นี่.. (85) ประชาสัมพันธ์เที่ยวงานวันเด็กประจำปี 2563.. (82) ผลกระทบของสัตว์น้ำจากภาวะภัยแล้งในแม่นำ้โขง.. (64) รับเด็กนักเรียนจากโรงเรียนอนุบาลแสงโสม.. (62) แจ้งการดับไฟแต่ยังสามารถเปิดให้บริการได้.. (60) ต้อนรับนักเรียนจากโรงเรียนทับทอง .. (59) รับเด็กนักเรียนจากโรงเรียนอนุบาลช้างน้อย.. (53) ส่งมอบความสุขเนื่องในวันปีใหม่ 2563.. (52) ต้อนรับนักเรียนจากโรงเรียนอนุบาลบันลือทรัพย์ นนทบุรี.. (43) ต้อนรับคณะผู้ปกครองและนักเรียนจาก อบต.ในจังหวัดสมุทรสาคร.. (42) รับเด็กนักเรียนหญิงจากศูนย์ตัรบิตุล์.. (38)

    Copyright © 2016-2020 กลุ่มวิจัยและพัฒนาสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำจืด

     สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำกรุงเทพฯ กรมประมง  เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน  เกษตรกลาง  บางเขน  กรุงเทพฯ  10900