จิตอาสาพัฒนาวัดเกษมบำรุง

 ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสุราษฎร์ธานี

จิตอาสาพัฒนาวัดเกษมบำรุง 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2019-12-25  |   ข่าววันที่: 2019-12-24 |  อ่าน: 328 ครั้ง
 


  •  Hit 20 อันดับ
  • ประวัติหน่วยงาน.. (919)  มาตรฐานผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำทางจุลชีววิทยา.. (643) หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (466) รายชื่อสถานประกอบการ.. (456) ทำเนียบผู้บริหาร.. (445) การถ่ายโอนภารกิจ.. (435) ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด ในวันที่ ๒๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓ ณ ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสุราษฎร์ธานี .. (424) มาตรฐานผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำทางกายภาพ.. (405) ผู้อำนวยการกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงเยี่ยมชมศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสุราษฎร์ธานี.. (381) ปิดงบ สานสัมพันธ์ สร้างสามัคคี.. (372) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ณ หารสำเภาแตก.. (370) ตรวจประเมินคุณภาพภายในระบบ ISO/IEC 17020.. (347) จิตอาสาพัฒนาวัดเกษมบำรุง.. (328) ทำบุญปีใหม่ 2563.. (323) กฎระเบียบ/หลักเกณฑ์การส่งออก/มาตรฐานการส่งออก.. (318) ปล่อยปลาท่ากระจาย อำเภอท่าชนะ.. (302) ดาวน์โหลดเอกสาร/แบบฟอร์ม.. (293) กีฬาประมงสัมพันธ์ ซีซั่น 2.. (279) ฝึกอบรม ''เสริมทักษะการเขียนหนังสือราชการอย่างมีประสิทธิภาพ''.. (243) ต้อนรับ ฯพณฯ เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.. (237)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสุราษฎร์ธานี

     20/62  หมู่ 7  ตำบลท่าข้าม  อำเภอพุนพิน  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  84130