ปล่อยปลาท่ากระจาย อำเภอท่าชนะ

 ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสุราษฎร์ธานี

ปล่อยปลาท่ากระจาย อำเภอท่าชนะ 

ข่าวกิจกรรม


วันที่ 23 ธันวาคม 2562 นางธีรยา สรรพวรพงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสุราษฎร์ธานีพร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ เข้าร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลา ณ ฝายคลองท่ากระจาย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสุราษฎร์ธานี

     20/62  หมู่ 7  ตำบลท่าข้าม  อำเภอพุนพิน  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  84130      srt_center@dof.mail.go.th   0-7731-0728, 0-7731-0845   0-7731-0898