ปิดงบ สานสัมพันธ์ สร้างสามัคคี

 ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสุราษฎร์ธานี

ปิดงบ สานสัมพันธ์ สร้างสามัคคี 

ข่าวกิจกรรม


ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมแข่งกีฬาเพื่อประสานสัมพันธ์ระหว่างข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างจ้างเหมาบริการ ภายใต้ชื่องาน ''ปิดงบ สานสัมพันธ์ สร้างสามัคคี'' ณ สนากีฬาศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสุราษฎร์ธานี วันที่ 30 กันยายน 2562

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสุราษฎร์ธานี

     20/62  หมู่ 7  ตำบลท่าข้าม  อำเภอพุนพิน  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  84130      srt_center@dof.mail.go.th   0-7731-0728, 0-7731-0845   0-7731-0898