Slide-02

 ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสุราษฎร์ธานี

Slide-02 

สไลด์โชว์

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2019-04-27  |   ข่าววันที่: 2019-04-01 |  อ่าน: 54 ครั้ง
 


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • มาตรฐานผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำทางจุลชีววิทยา.. (414)  มาตรฐานผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำทางเคมี.. (409) ประวัติหน่วยงาน.. (404) มาตรฐานผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำทางกายภาพ.. (229) ทำเนียบผู้บริหาร.. (184) หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (182) ปิดงบ สานสัมพันธ์ สร้างสามัคคี.. (153) รายชื่อสถานประกอบการ.. (152) กฎระเบียบ/หลักเกณฑ์การส่งออก/มาตรฐานการส่งออก.. (142) ดาวน์โหลดเอกสาร/แบบฟอร์ม.. (141) ระเบียบ หลักเกณฑ์การส่งออก.. (135) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ณ หารสำเภาแตก.. (126) ผู้อำนวยการกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงเยี่ยมชมศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสุราษฎร์ธานี.. (122) การสัมมนา ''แนวทางการพัฒนาห้องปฏิบัติการทดสอบสู่ Good Laboratory Practice (GLP)''.. (105) พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐.. (100) การพัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านการตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง.. (97) สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน.. (80) ตรวจประเมินคุณภาพภายในระบบ ISO/IEC 17020.. (79) กิจกรรมพัฒนา วันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562.. (77) การฝึกอบรมหลักสูตร ''สิทธิประโยชน์ประกันสังคม''.. (77)

    Copyright © 2016-2020 ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสุราษฎร์ธานี

     20/62  หมู่ 7  ตำบลท่าข้าม  อำเภอพุนพิน  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  84130