ประกาศกรมประมง เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของกรมประมง

 ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสุราษฎร์ธานี

ประกาศกรมประมง เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของกรมประมง 

ข่าวกิจกรรม


 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสุราษฎร์ธานี

     20/62  หมู่ 7  ตำบลท่าข้าม  อำเภอพุนพิน  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  84130      srt_center@dof.mail.go.th   0-7731-0728, 0-7731-0845   0-7731-0898