Surat coastal

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต3 (สุราษฎร์ธานี)

Surat coastal 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2018-12-27  |   ข่าววันที่: 2018-12-28 |  อ่าน: 205 ครั้ง
 


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ข่าวประชาสัมพันธ์.. (423)  วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม.. (406) กิจกรรมการปล่อยลูกพันธุ์ปลากะพงขาวตามมาตรการจัดการและควบคุมการแพร่ระบาดของปลาหมอสีคางดำ.. (334) โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (กลุ่มสัตว์น้ำชายฝั่ง) ปีงบประมาณ 2563.. (294) กีฬาประมงสัมพันธ์ ซี่ซั่น 2 ปี 2563.. (229) บุคลากร.. (221) ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 3 (สุราษฎร์ธานี)ค่ะ.. (221) Surat coastal.. (205) คณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ศึกษาดูงาน.. (169) กลุ่มผู้เลี้ยงปูทะเลกาญจนดิษฐ์ เข้าศึกษาดูงานด้านการเลี้ยงหอยตะโกรมกรามขาวในบ่อดิน.. (167) พระราชกำหนดการประมง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐.. (159) การจดแจ้งประกอบกิจการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล (กุ้งขาวแวนนาไม) .. (155) ราคาพันธุ์สัตว์น้ำ.. (144) EURASTiP มั่นใจใน “อุตสาหกรรมกุ้งทะเลไทย” กรมประมง…วอนผู้บริโภคอย่าเชื่อข่าวลวง.. (141) ประกาศ การสุ่มตัวอย่างสัตว์น้ำตรวจสารตกค้าง ประจำปีงบประมาณ 2563.. (123) คู่มือประชาชนปรับลดระยะเวลากระบวนงาน การขึ้นทะเบียนฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลเพื่อการนำเข้ามาเพาะพันธุ์.. (122) ประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบเเข่งขัน และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบเเข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการใน.. (117) หน้าปกในหลวงพระราชินี.. (108) โครงการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์การเรียนรู้โรงเพาะฟักลูกปู เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี.. (100) รับสมัครเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งที่สนใจเข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่สู่ Young Smart Farmer.. (99)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต3 (สุราษฎร์ธานี)

     97/1 หมู่ 4 ตำบลตะเคียนทอง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160