Surat coastal

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต3 (สุราษฎร์ธานี)

Surat coastal 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2018-12-27  |   ข่าววันที่: 2018-12-28 |  อ่าน: 270 ครั้ง
 


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ข่าวประชาสัมพันธ์.. (632)  วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม.. (533) โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (กลุ่มสัตว์น้ำชายฝั่ง) ปีงบประมาณ 2563.. (497) กิจกรรมการปล่อยลูกพันธุ์ปลากะพงขาวตามมาตรการจัดการและควบคุมการแพร่ระบาดของปลาหมอสีคางดำ.. (493) กลุ่มผู้เลี้ยงปูทะเลกาญจนดิษฐ์ เข้าศึกษาดูงานด้านการเลี้ยงหอยตะโกรมกรามขาวในบ่อดิน.. (371) กีฬาประมงสัมพันธ์ ซี่ซั่น 2 ปี 2563.. (369) ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 3 (สุราษฎร์ธานี)ค่ะ.. (285) บุคลากร.. (281) หน้าปกในหลวงพระราชินี.. (276) Surat coastal.. (270) การจดแจ้งประกอบกิจการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล (กุ้งขาวแวนนาไม) .. (264) คณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ศึกษาดูงาน.. (239) EURASTiP มั่นใจใน “อุตสาหกรรมกุ้งทะเลไทย” กรมประมง…วอนผู้บริโภคอย่าเชื่อข่าวลวง.. (231) พระราชกำหนดการประมง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐.. (215) พิธีปล่อยลูกพันธุ์ปูม้าลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ.. (204) ราคาพันธุ์สัตว์น้ำ.. (199) ประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบเเข่งขัน และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบเเข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการใน.. (191) คู่มือประชาชนปรับลดระยะเวลากระบวนงาน การขึ้นทะเบียนฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลเพื่อการนำเข้ามาเพาะพันธุ์.. (190) รับสมัครเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งที่สนใจเข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่สู่ Young Smart Farmer.. (189) ประกาศ การสุ่มตัวอย่างสัตว์น้ำตรวจสารตกค้าง ประจำปีงบประมาณ 2563.. (178)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต3 (สุราษฎร์ธานี)

     97/1 หมู่ 4 ตำบลตะเคียนทอง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160