หน่วยงานในสังกัด

 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเล เขต 1 (ระยอง)

หน่วยงานในสังกัด 

หน่วยงานในสังกัด

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2019-01-02  |   ข่าววันที่: 2019-02-01 |  อ่าน: 239 ครั้ง
 

ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต ๑ (ระยอง)

               ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเล เขต 1 (ระยอง) มีหน้าที่ตรวจสอบ ควบคุม กำกับ งานอำนวยการ งานสารบรรณ งานงบประมาณ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานบุคลากร งานการประชุม และงานธุรการทั่วไป งานควบคุม ป้องกัน ปราบปราม จับกุม ผู้กระทำผิดกฎหมาย ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนประมงในท้องถิ่น ให้ความช่วยเหลือชาวประมงและผู้ประสบภัย รวมถึงบูรณาการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเขตพื้นที่ 12 จังหวัด  รวบรวม รายงานผลการปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรค พร้อมข้อเสนอแนะต่างๆของหน่วยงานในสังกัดต่อกองตรวจการประมง ในพื้นที่รับผิดชอบทั้งพื้นที่จับสัตว์น้ำทะเลชายฝั่ง และทะเลนอกชายฝั่ง จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี จังหวัดชลบุรี จังหวัดตราด จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดฉะเชิงเทรา กรุงเทพฯ จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดชุมพร ซึ่งประกอบด้วยหน่วยป้องกันและปราบปราม จำนวน 8 หน่วย ได้แก่

 

               หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเล ตราด

               หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลชลบุรี

               หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลสมุทรปราการ

               หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเพชรบุรี

               หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลอ่าวน้อย ประจวบคีรีขันธ์

               หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลบางสะพานน้อยประจวบคีรีขันธ์

               หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลชุมพร

               หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลหลังสวน ชุมพร


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • รื้อถอนทำลายเครื่องมือประจำที่(โพงพาง) แม่น้ำจันทบุรี ในเขตอำเภอท่าใหม่ จ.จันทบุรี.. (262)  หน่วยงานในสังกัด.. (239) หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (197) เรือตรวจประมงทะเล 218 ควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่ทะเลนอกชายฝั่ง.. (188) รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อหรือจัดจ้าง (สขร.๑) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒.. (182) ประวัติหน่วยงาน.. (173) เรือตรวจประมงทะเล 106 ออกปฏิบัติงานตรวจเรือประมงในพื้นที่เสี่ยงและปฏิบัติงานเร่งด่วน.. (142) เรือตรวจประมงทะเล 205 ควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่ทะเลนอกชายฝั่ง.. (130) เรือตวจประมงทะเล 205 ออกปฏิบัติงานตรวจเรือประมงในพื้นที่เสี่ยงและปฏิบัติการเร่งด่วน.. (115) เรือตรวจประมงฯ1001(สมุย)ควบคุมพื้นที่ทำการประมงนอกทะเลชายฝั่ง.. (111) รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อหรือจัดจ้าง (สขร.๑) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑.. (106) รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อหรือจัดจ้าง (สขร.๑) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓.. (106) เรือตรวจฯ 701 ออกปฏิบัติงานบูรณาการตรวจร่วมเรือประมงเพื่อจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านการประมง.. (97) เรือตรวจประมงทะเล 1001(สมุย) ควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่ทะเลนอกชายฝั่ง.. (92) เรือตรวจประมงทะเล 205 ออกปฏิบัติงานควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่ทะเลชายฝั่ง.. (90) เรือตรวจประมงทะเล 701 ออกปฏิบัติงานควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่ทะเลนอกชายฝั่ง.. (90) เรือตรวจประมงทะเล 106 ควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่ทะเลชายฝั่ง.. (83) เรือตรวจประมงทะเล 106 ออกปฏิบัติงาานควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่ทะเลชายฝั่ง.. (82) เรือตรวจประมงทะเล 205 ออกปฏิบัติงานควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่ทะเลนอกชายฝั่ง.. (80) ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเล เขต ๑ (ระยอง) ร่วมกิจกรรมประเมินผลเกษตรกรดีเด่น ปี ๒๕๖๒.. (74)

    Copyright © 2016-2020 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเล เขต 1 (ระยอง)

     เลขที่ 2  หมู่ 2  ตำบลเพ  อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง  21160