BACKDROP พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ พระะบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๕๖๓

 กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ

BACKDROP พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ พระะบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๕๖๓ 

บทความ

 เผยเเพร่: 2020-07-08  |   ข่าววันที่: 2020-07-08 |  อ่าน: 286 ครั้ง
 

- โลโก้กรมประมง

- คำกราบบังคมทูล (ประมงจังหวัด)

- คำกราบบังคมทูล (ผู้ว่าราชการจังหวัด)


 Tags

  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hit 20 อันดับ
  • รับสมัครงาน (กรมประมง).. (2,840)  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่งนักวิชาการประมง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล พนักงานผู้ช่วยประมง.. (2,366) BACKDROP พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 2563.. (1,454) BACKDROP พระพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563.. (785) ข่าวเด่น .. (766) ระบบสารสนเทศพนักงานราชการระดับกรม (DGEIS).. (725) ข่าวประชาสัมพันธ์.. (704) ข่าวเด่น.. (598) แบนเนอร์.. (580) รายงาน e-Farmer.. (534) ตอนที่ ๑ : พระราชกรณียกิจตามรอยพระบาทพระราชบิดา พระราชมารดา มหาราชาแห่งแผ่นดิน.. (483) รายงานเกษตรทฤษฎีใหม่.. (474) กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ เข้าร่วมจัดนิทรรศการและสาธิตการแปรรูปสัตว์น้ำ เนื่องในงานเกษตรอีสานใต้ประจำปี พ.ศ. 2563.. (464) นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ เข้าร่วมจัดกิจกรรมการฝึกอบรมการแปรรูปและบรรจุภัณฑ์สัตว์น้ำผลผลิตปลา จังหวัด.. (363) เจ้าหน้าที่จากกองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ กรมประมง เข้าจัดการฝึกอบรมโภชนาการ และการแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ โรงเรียนในจังหวัดศรีส.. (295) BACKDROP พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ พระะบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๕๖๓.. (286) ประกาศกรมประมง เรื่อง นโยบายนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี กรมประมง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563.. (263) กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ กรมประมง จัดการฝึกอบรมด้านโภชนาการ และการแปรรูปสัตว์น้ำ ณ จังหวัดอุบลราชธานี (วันที่สอง).. (255) กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ กรมประมง จัดการฝึกอบรมด้านโภชนาการ และการแปรรูปสัตว์น้ำ ณ จังหวัดยโสธร.. (251) กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” Big Cleaning Day อาคารเชิดชาย อมาตยกุล.. (244)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ

     ชั้น 7 และ ชั้น 2 อาคารเชิดชาย อมาตยกุล กรมประมง เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900