BACKDROP พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 2563

 กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ


BACKDROP พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 2563 BACKDROP  พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

มิถุนายน ๒๕๖๓สามารถคลิกดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่นี้

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๕ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จพระราชดำเนินทรงปล่อยพันธุ...  154   สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่อง...  125  (วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานน...  97  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตร...  81  วันจันทร์ที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี...  68  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แ...  33
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  Backdrop ตัวอย่าง สำหรับใช้ในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพ...  527   พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ 12 สิงหาคม 2565   292  Backdrop ตัวอย่าง สำหรับใช้ในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา...  235  แผนที่แสดงที่ตั้งศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) เครือ...  194  วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ นายสุธรรม ลิ่มพานิช ผู้อำนวยการกองโครงการ อันเนื่องมาจ...  174  วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๕ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จพระรา...  154  วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ นายสุธรรม ลิ่มพานิช ผอ.กคพ. มอบหมายให้นายพลาวุ...  152  วันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 นายสุธรรม ลิ่มพานิช ผอ.กคพ. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่...  149  วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ นายสุธรรม ลิ่มพานิช ผู้อำนวยการกองโครงการ อันเนื่องมาจ...  147  วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๒๕ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฮันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเมื...  143


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ

     ชั้น 7 และ ชั้น 2 อาคารเชิดชาย อมาตยกุล กรมประมง เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900    royal_fisheries@hotmail.com   025798567   025798567   แฟนเพจ