วันพุธที่ 29 มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. นายสุธรรม ลิ่มพานิช ผอ.กคพ. มอบหมายให้ นางสาวจิตสุภา ดวงแจ่มใส นักวิชาการประมงปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมการบูรณาการฐานข้อมูล และการขับเคลื่อนองค์กรด้วยข้อมูล กรมประมง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมพะยูน อาคารจุฬาภรณ์ ชั้น ๗ กรมประมง

 กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ


วันพุธที่ 29 มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. นายสุธรรม ลิ่มพานิช ผอ.กคพ. มอบหมายให้ นางสาวจิตสุภา ดวงแจ่มใส นักวิชาการประมงปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมการบูรณาการฐานข้อมูล และการขับเคลื่อนองค์กรด้วยข้อมูล กรมประมง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมพะยูน อาคารจุฬาภรณ์ ชั้น ๗ กรมประมง 



 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ จำนว...  411   วิสัยทัศน์/พันธกิจ   322  ประกาศกองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเ...  255  วันที่ 23 - 26 สิงหาคม 2565 ผู้อำนวยการกองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจก...  212  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้ผู้แทนพระองค์บำเพ็ญพระราชกุศลปล่อยพันธุ...  162  วันเสาร์ที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ทรงโปรดเกล้...  139  วันที่ 11 สิงหาคม 2565 นายสุธรรม ลิ่มพานิช ผู้อำนวยการกองโครงการอันเนื่องมาจากพ...  124  แผนการปฏิบัติงาน โครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชา...  121  วันที่ 8กันยายน 2565 นายสุธรรมลิ่มพานิชผู้อำนวยการกองโครงการอันเนื่องมาจากพระราช...  107   วันที่ 22 กันยายน 2565 นายสุธรรม ลิ่มพานิช ผู้อำนวยการกองโครงการอันเนื่องมาจาก...  97


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ

     ชั้น 7 และ ชั้น 2 อาคารเชิดชาย อมาตยกุล กรมประมง เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900    royal_fisheries@hotmail.com   025798567   025798567   แฟนเพจ