วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ นายสุธรรม ลิ่มพานิช ผู้อำนวยการกองโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ มอบหมายนายพิธาน นงค์นวล นักวิชาการประมง กคพ.พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มวิจัยและพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง ร่วมกับสำนักงานการ ตรวจเงินแผ่นดินและสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าติดตามผลการดำเนินงานของเกษตรกร ในโครงการ ๑ ตำบล ด กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่

 กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ


วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ นายสุธรรม ลิ่มพานิช ผู้อำนวยการกองโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ มอบหมายนายพิธาน นงค์นวล นักวิชาการประมง กคพ.พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มวิจัยและพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง ร่วมกับสำนักงานการ ตรวจเงินแผ่นดินและสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าติดตามผลการดำเนินงานของเกษตรกร ในโครงการ ๑ ตำบล ด กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ นายสุธรรม ลิ่มพานิช ผู้อำนวยการกองโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ มอบหมายนายพิธาน นงค์นวล นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มวิจัยและพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง ร่วมกับสำนักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดินและสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าติดตามผลการดำเนินงานของเกษตรกร ในโครงการ ๑ ตำบล ด กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ของ "นายอำนวยพร ขุนทอง บ้านเลขที่ ๕ หมู่ ๘ตำบลม่วงงาม อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี" เพื่อตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพในการดำเนินงานโครงการฯ

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๕ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จพระราชดำเนินทรงปล่อยพันธุ...  159   สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่อง...  130  (วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานน...  98  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตร...  87  วันจันทร์ที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี...  71  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แ...  35
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  Backdrop ตัวอย่าง สำหรับใช้ในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพ...  531   พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ 12 สิงหาคม 2565   312  Backdrop ตัวอย่าง สำหรับใช้ในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา...  238  แผนที่แสดงที่ตั้งศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) เครือ...  196  วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ นายสุธรรม ลิ่มพานิช ผู้อำนวยการกองโครงการ อันเนื่องมาจ...  179  วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๕ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จพระรา...  159  วันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 นายสุธรรม ลิ่มพานิช ผอ.กคพ. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่...  154  วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ นายสุธรรม ลิ่มพานิช ผู้อำนวยการกองโครงการ อันเนื่องมาจ...  152  วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๒๕ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฮันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเมื...  147  วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๕ นายสุธรรม ลิ่มพานิช ผู้อำนวยการกองโครงการอันเนื่องมาจากพระร...  139


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ

     ชั้น 7 และ ชั้น 2 อาคารเชิดชาย อมาตยกุล กรมประมง เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900    royal_fisheries@hotmail.com   025798567   025798567   แฟนเพจ