การประชุมซักซ้อมความเข้าใจและเตรียมความพร้อมในการตรวจมาตรฐานเครื่องมือประมง ครั้งที่ 1/2563

 กลุ่มวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีประมง

การประชุมซักซ้อมความเข้าใจและเตรียมความพร้อมในการตรวจมาตรฐานเครื่องมือประมง ครั้งที่ 1/2563 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2020-02-17  |   ข่าววันที่: 2020-02-17 |  อ่าน: 222 ครั้ง
 

กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีประมง กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล กรมประมง ได้จัดประชุมซักซ้อมความเข้าใจและเตรียมความพร้อมในการตรวจมาตรฐานเครื่องมือประมง ครั้งที่ 1/2563 ได้จัดประชุมระหว่างวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 - 18.30 น. ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนกลาง (ชุมพร) โดยมีรองอธิบดีกรมประมง (นายวิชชาญ อิงศรีสว่าง) เป็นประธาน

 Tags

  •  Hits 10 อันดับ
  • ประชุมส่งมอบแบบแปลนเรือและแบบจำลองเรือประมงตามที่ได้มอบหมายให้ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAFDEC) พิจารณาออกแบบ.. (449)  Banner.. (292) หน้าที่รับผิดชอบ.. (287) ข่าวกิจกรรม ประชุมปลาทู วันที่ 18 ตุลาคม 2561.. (285) การประชุมการซักซ้อมความเข้าใจและเตรียมความพร้อมในการตรวจมาตรฐานเครื่องมือประมง ครั้งที่ 1/2563 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนกลาง (ชุมพร) ระหว่าง.. (283) ยินดีตอนรับสู่ กลุ่มวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีประมง.. (282) การประชุมคณะอนุกรรมการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพการประมงพาณิชย์และการประมงนอกน่านน้ำไทย.. (248) การประชุมคณะทำงานจัดทำคู่มือเครื่องมือประมงทะเล ครั้งที่ 2/2563 วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.30 - 14.00 น. ณ ห้องประชุมปลาทู ชั้น 7 อาคารปล.. (226) การประชุมซักซ้อมความเข้าใจและเตรียมความพร้อมในการตรวจมาตรฐานเครื่องมือประมง ครั้งที่ 1/2563.. (222) การประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการนำเรือประมงออกนอกระบบเพื่อการจัดการทรัพยากรประมงทะเลที่ยั่งยืนครั้งที่ 1/2563 วันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน 2563 เวลา 13... (222)