ร่วมรับฟังแนวทางการพัฒนากว๊านพะเยาอย่างยั่งยืน

 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด

ร่วมรับฟังแนวทางการพัฒนากว๊านพะเยาอย่างยั่งยืน 

ข่าวประชาสัมพันธ์

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2019-07-22  |   ข่าววันที่: 2019-07-22 |  อ่าน: 74 ครั้ง
 

วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด และนายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง ในการเดินทางมาร่วมรับฟังแนวทางการพัฒนากว๊านพะเยาอย่างยั่งยืน ของร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 1 (พะเยา)


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ฐานข้อมูล กพจ... (556)  โครงการกิจกรรม.. (526) อบรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงามและการจำหน่ายปลาสวยงามออนไลน์สำหรับเกษตรกรรายใหม่.. (484) กลุ่มวิจัยฯ.. (394) เพาะเลี้ยงปลาสเตอร์เจียน ที่เชียงใหม่ ต้นกำเนิดไข่ปลาล้ำค่า “คาเวียร์”.. (381) กลุ่มวิชาการ.. (363) ประมงเตือนเลี้ยงสัตว์น้ำหน้าร้อนหน้าแล้งเลี้ยงสัตว์น้ำในบ่อดินเลี้ยงในกระชังเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเกษตร.. (359) เอกสารประกอบการประชุมหารือความร่วมมือในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด.. (319) แบบฟอร์มประมงน้ำจืด.. (317) ศูนย์วิจัยฯ.. (315) ไฟล์และโปรแกรม.. (289) สัมมนาโครงการดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่มาตรฐาน ปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 2 ภาคใต้.. (278) โครงการ เฝ้าระวังเพื่อการการผลิตลูกกุ้งคุณภาพ.. (272) สัมมนาโครงการดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่มาตรฐาน ปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 1 ภาคกลาง.. (251) สินค้าเกษตรที่สำคัญ (ปลานิล).. (251) ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและการลงนามถวายพระพรชัยมงคล.. (241) ประชุมร่วมกันเพื่อถอดองค์ความรู้การเพาะเลี้ยงปลาช่อนเชิงพาณิชย์ .. (232) ทำเนียบผอ... (227) สัมมนาโครงการดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร ปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.. (224) ฝ่ายบริหาร.. (222)

    Copyright © 2016-2019 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด

     กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด กรมประมง เลขที่ 50 เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900