ร่วมรับฟังแนวทางการพัฒนากว๊านพะเยาอย่างยั่งยืน

 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด

ร่วมรับฟังแนวทางการพัฒนากว๊านพะเยาอย่างยั่งยืน 

ข่าวประชาสัมพันธ์

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2019-07-22  |   ข่าววันที่: 2019-07-22 |  อ่าน: 105 ครั้ง
 

วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด และนายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง ในการเดินทางมาร่วมรับฟังแนวทางการพัฒนากว๊านพะเยาอย่างยั่งยืน ของร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 1 (พะเยา)


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • อบรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงามและการจำหน่ายปลาสวยงามออนไลน์สำหรับเกษตรกรรายใหม่.. (1,188)  ฐานข้อมูล กพจ... (928) เพาะเลี้ยงปลาสเตอร์เจียน ที่เชียงใหม่ ต้นกำเนิดไข่ปลาล้ำค่า “คาเวียร์”.. (885) โครงการกิจกรรม.. (757) เปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร"หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการจัดการน้ำทิ้งหรือของเสียจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ.. (681) กลุ่มวิจัยฯ.. (434) ประมงเตือนเลี้ยงสัตว์น้ำหน้าร้อนหน้าแล้งเลี้ยงสัตว์น้ำในบ่อดินเลี้ยงในกระชังเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเกษตร.. (400) เอกสารประกอบการประชุมหารือความร่วมมือในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด.. (399) กลุ่มวิชาการ.. (392) แบบฟอร์มประมงน้ำจืด.. (363) สัมมนาโครงการดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่มาตรฐาน ปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 2 ภาคใต้.. (359) ศูนย์วิจัยฯ.. (345) ไฟล์และโปรแกรม.. (334) พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จแทนพระองค์ไปทรงเปิดงานวันประมงน้อมเกล้าฯ ครั้งที่ 31.. (319) โครงการ เฝ้าระวังเพื่อการการผลิตลูกกุ้งคุณภาพ.. (306) ประชุมร่วมกันเพื่อถอดองค์ความรู้การเพาะเลี้ยงปลาช่อนเชิงพาณิชย์ .. (304) สัมมนาโครงการดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่มาตรฐาน ปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 1 ภาคกลาง.. (302) สัมมนาโครงการดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร ปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.. (299) สินค้าเกษตรที่สำคัญ (ปลานิล).. (294) พบปะเยี่ยมเยียนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (แปลงใหญ่ปลาดุกบิ๊กอุยในบ่อดิน) ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง.. (291)

    Copyright © 2016-2019 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด

     กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด กรมประมง เลขที่ 50 เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900