ใต้ร่มพระบารมี จากสายธาราสู่มหานที ๙๕ ปี กรมประมง

 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด

ใต้ร่มพระบารมี จากสายธาราสู่มหานที ๙๕ ปี กรมประมง 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2021-09-29  |   ข่าววันที่: 2021-09-29 |  อ่าน: 169 ครั้ง
 

เครื่องมือประมงไทย..

ชุดหนังสือใต้ร่มพระบารมี

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref80750

 

๙๕ ชนิดปลาสวยงามทะเล..

ชุดหนังสือใต้ร่มพระบารมี

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref80749

 

พรรณปลาไทยจากสายธาราสู่มหานที..

ชุดหนังสือใต้ร่มพระบารมี

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref80748

 

๙๕ ชนิดปลาสวยงามน้ำจืดไทย..

ชุดหนังสือใต้ร่มพระบารมี

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref80747

 

 Tags

  •  Hits 10 อันดับ
  • กุ้งก้ามกรามตัวผู้ท้อง!!!นักวิจัยมหิดลเจ๋ง...แปลงเพศกุ้ง.. (2,254)  สัมมนาเชิงปฏิบัติการ "แนวทางการปฏิบัติงานภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564" ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓.. (1,944) ตลาดกุ้งก้ามกรามสุพรรณบุรี.. (1,437) กาฬสินธุ์เลี้ยงกุ้งวิธีใหม่ไซซ์ใหญ่โตเร็ว.. (1,397) โครงการธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม.. (1,356) กลุ่มวิจัยฯ.. (1,325) เลี้ยงปลาเม็งขาย รายได้งาม.. (1,321) เยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้เครือข่าย ศพก.ประมง.. (1,211) ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาการประมงในพื้นที่แม่น้ำโขงอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 1/2564.. (1,190) ชาวบ้านถูกใจแห่เข้าร่วม โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะอาชีพ “เพาะเลี้ยงปลาน้ำจืด” กรมประมง.. (992)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด

     กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด กรมประมง เลขที่ 50 เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900