วันที่ 22 - 26 กพ. 2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา เก็บรวบรวมข้อมูลสภาวะการประมงพื้นบ้านจากเรืออวนจมปูที่ท่าขึ้นสัตว์น้ำ บ้านปาดา หมู่ 1 จ.ปัตตานี จำนวน 6 ลำ ที่ท่าขึ้นสัตว์น้ำบ้านปะนาเระ หมู่ที่ 5 จ.ปัตตานี จำนวน 7 ลำ รวม 13 ลำ อัตราการจับสัตว์น้ำเฉลี่ย เท่ากับ 0.719 กิโลกรัม/อวนและจากเรืออวนลอยกุ้งสาใชั้นที่ท่าขึ้นสัตว์น้ำบ้านปาตา หมู่ 1 จ.ปัตตานี จำนวน 13 ลำอัตราการจับสัตว์น้ำเฉลี่ย เท่ากับ 2.714 กิโลกรัม/อวน

 กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล

วันที่ 22 - 26 กพ. 2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา เก็บรวบรวมข้อมูลสภาวะการประมงพื้นบ้านจากเรืออวนจมปูที่ท่าขึ้นสัตว์น้ำ บ้านปาดา หมู่ 1 จ.ปัตตานี จำนวน 6 ลำ ที่ท่าขึ้นสัตว์น้ำบ้านปะนาเระ หมู่ที่ 5 จ.ปัตตานี จำนวน 7 ลำ รวม 13 ลำ อัตราการจับสัตว์น้ำเฉลี่ย เท่ากับ 0.719 กิโลกรัม/อวนและจากเรืออวนลอยกุ้งสาใชั้นที่ท่าขึ้นสัตว์น้ำบ้านปาตา หมู่ 1 จ.ปัตตานี จำนวน 13 ลำอัตราการจับสัตว์น้ำเฉลี่ย เท่ากับ 2.714 กิโลกรัม/อวน 

กิจกรรม

 เผยเเพร่: 2021-03-12  |   ข่าววันที่: 2021-03-12 |  อ่าน: 122 ครั้ง
 

 Tags

  •  Hits 10 อันดับ
  • ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนล่าง (สตูล) ลงพื้นที่รวบรวมปลิงทะเลลูกบอล (Ball sea Cucumber) .. (1,140)  การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการทำประมงพื้นบ้านอย่างยั่งยืน .. (1,014) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ (โดยวิธีสอบสัมภาษณ์) กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ การเลือกสรรพน.. (929) การจดทะเบียนเรือประมงพื้นบ้าน ขนาดไม่ถึง 10 ตันกรอส ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 16 ธันวาคม 2562.. (898) เจ้าหน้าที่สถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเล จังหวัดระนอง.. (836) ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล.. (799) แผนปฏบัติการลดคัดแยกขยะมูลฝอย กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล.. (774) กิจกรรม 5ส.. (739) ประวัติความเป็นมา.. (737) ทำเนียบผู้บริหาร.. (731)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล

     กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล   อาคารปลอดประสพชั้น 6 - 7 เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900