ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนล่าง (สตูล) "ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนล่าง (สตูล)ดำเนินการปล่อยพันธุ์กุ้งกุลาดำ (P20) บริเวณชายฝั่งทะเล "

 กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล


ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนล่าง (สตูล) "ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนล่าง (สตูล)ดำเนินการปล่อยพันธุ์กุ้งกุลาดำ (P20) บริเวณชายฝั่งทะเล " "ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนล่าง (สตูล)ดำเนินการปล่อยพันธุ์กุ้งกุลาดำ (P20) บริเวณชายฝั่งทะเล"

... วันที่ 24 เมษายน 2563 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนล่าง (สตูล)ดำเนินการปล่อยพันธุ์กุ้งกุลาดำ (P20) บริเวณชายฝั่งทะเล ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ หมู่ที่ 5 ตำบลเกาะสาหร่าย อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ภายใต้โครงการ "การบริหารจัดการทรัพยากรประมงเชิงระบบนิเวศโดยชุมชน" โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเกาะหลีเป๊ะ กำนันตำบลเกาะสาหร่าย ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 และ 6เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย คณะกรรมการศูนย์เรียนรู้ฯ และชาวประมง...

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสตูล ให้บริการเกษตรกรในการตรวจโรคในตัวอย่างสัตว์น้ำ ไ...  243   ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสตูล ดำเนินงานโครงการการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการป...  178  เมื่อวันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2565 เวลา 9.00 – 12.00 น. นายเรืองฤทธิ์ ประกอบธรรม ...  46  วันที่ 13 – 16 ธันวาคม 2565 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระนอง ออกปฏิบั...  42  วันที่ 15 – 16 สิงหาคม 2565 ศูนย์วิจัยแลพัฒนาประมงทะเลระยอง ได้จัดให้มีการตรวจติ...  40  เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยอง ออกปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลสภาวะกา...  40  วันที่ 1-3 ตุลาคม 2565 เจ้าหน้าที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสมุทรปราการออกปฏิบ...  39  เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลนราธิวาส ร่วมกับชาวประมงท...  38  วันที่ 30 สิงหาคม 2565 นายไภทูล ผิวขาว ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเ...  34  เมื่อวันพุธที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลนราธิวาส ร่...  33


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล

     กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล   อาคารปลอดประสพชั้น 6 - 7 เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900    marine.general2021@gmail.com   025620543   025620543   แฟนเพจ