ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินโครงการสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนในการจัดทำธนาคารปูม้าเพื่อคืนปูม้าสู่ทะเลไทย จังหวัดสตูล

 กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล

ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินโครงการสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนในการจัดทำธนาคารปูม้าเพื่อคืนปูม้าสู่ทะเลไทย จังหวัดสตูล 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2020-03-17  |   ข่าววันที่: 2020-03-17 |  อ่าน: 470 ครั้ง
 

 

เมื่อวันที่ 12 – 14 มีนาคม 2563 นางสาววันทนา เจนกิจโกศล หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งประมง ได้ลงพื้นที่จังหวัดสตูลร่วมกับนายประพัตร แก้วมณี นักวิชาการประมงชำนาญการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในการติดตามผลการดำเนินโครงการสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนในการจัดทำธนาคารปูม้าเพื่อคืนปูม้าสู่ทะเลไทย รวมทั้งมีการแลกเปลี่ยน องค์ความรู้และประสบการณ์ต่างๆ กับชุมชนดังนี้

                         1. ธนาคารปูม้าบ้านรักษ์เลย์ ตำบลเจ๊ะบิลัง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

                         2. ธนาคารปูม้าบ้านโคกพะยอม ธนาคารปูม้าบ้านปากละงู ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล

                         3. ธนาคารปูม้าบ้านตะโละใส ตำบลปากน้ำ อำเภอละงู จังหวัดสตูล

                         4. ธนาคารปูม้าบ้านขอนคลานตะวันตก ธนาคารปูม้าบ้านราไวใต้ ตำบลขอนคลาน อำเภอทุ้งหว้า จังหวัดสตูล

                         5. ธนาคารปูม้าบ้านตำมะลังใต้ ตำบลตำมะลัง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

                         6. ธนาคารปูม้าบ้านตำมะลังใต้ ตำบลตำมะลัง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

                         7. ธนาคารปูม้าบ้านทุ้งริ้น ตำบลสาคร อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล

 

 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลชุมพร ได้ดำเนินการเ... (115)   เมื่อเดือนมิถุนายน 2564 เจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลนราธิวาสสำรวจผล... (105)  เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลนราธิวาสร่วมกับ... (99)  เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลนราธิวาสร่วมกับ... (95)  การประเมินรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบแพลงก์ตอนพืช ตามมาตรฐาน ISO/IEC 170... (89)  ระหว่างวันที่ 5 - 10 พฤศจิกายน 2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลชุมพร ได้ดำเนินกา... (88)  วันที่ 2 - 14 สิงหาคม 2564 ศูนย์วิจัยและพั ฒนาประมงทะเลชุมพร ได้ออกปฏิบัติงานทาง... (87)  การตรวจสอบประเมินมาตรฐานด้านสุขอนามัยในรือประมงประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 เจ้าหน้... (85)  รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ตำแหน่งนายท้ายเรือกลชายท... (83)  วันที่ 11 สิงหาคม 2564 เพื่อเป็นการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ ระบาดของโรคติ... (83)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล

     กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล   อาคารปลอดประสพชั้น 6 - 7 เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900