ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินโครงการสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนในการจัดทำธนาคารปูม้าเพื่อคืนปูม้าสู่ทะเลไทย จังหวัดสตูล

 กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล


ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินโครงการสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนในการจัดทำธนาคารปูม้าเพื่อคืนปูม้าสู่ทะเลไทย จังหวัดสตูล 

ข่าวกิจกรรม


 

เมื่อวันที่ 12 – 14 มีนาคม 2563 นางสาววันทนา เจนกิจโกศล หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งประมง ได้ลงพื้นที่จังหวัดสตูลร่วมกับนายประพัตร แก้วมณี นักวิชาการประมงชำนาญการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในการติดตามผลการดำเนินโครงการสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนในการจัดทำธนาคารปูม้าเพื่อคืนปูม้าสู่ทะเลไทย รวมทั้งมีการแลกเปลี่ยน องค์ความรู้และประสบการณ์ต่างๆ กับชุมชนดังนี้

                         1. ธนาคารปูม้าบ้านรักษ์เลย์ ตำบลเจ๊ะบิลัง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

                         2. ธนาคารปูม้าบ้านโคกพะยอม ธนาคารปูม้าบ้านปากละงู ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล

                         3. ธนาคารปูม้าบ้านตะโละใส ตำบลปากน้ำ อำเภอละงู จังหวัดสตูล

                         4. ธนาคารปูม้าบ้านขอนคลานตะวันตก ธนาคารปูม้าบ้านราไวใต้ ตำบลขอนคลาน อำเภอทุ้งหว้า จังหวัดสตูล

                         5. ธนาคารปูม้าบ้านตำมะลังใต้ ตำบลตำมะลัง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

                         6. ธนาคารปูม้าบ้านตำมะลังใต้ ตำบลตำมะลัง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

                         7. ธนาคารปูม้าบ้านทุ้งริ้น ตำบลสาคร อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล

 

 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลชุมพร ร่วมกับสำนักงานประ...  51   เจ้าหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยอง ออกปฏิบัติงานเก็บรวมข้อมูลสภาวะการทำประ...  49  วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลชุมพรร่วมกับสำนักงานประมงจังหว...  46  ระหว่างวันที่ 17 - 20 พฤษภาคม 2565 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต ...  46  วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลชุมพรร่วมกับสำนักงานประมงจังหว...  45  เมื่อวันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2565 ณ บริเวณเกาะเสร็จ ตำบลพุมเรียง ตำบลไชยา จังหวั...  43  เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ นางสาววราภรณ์ เดขบุญ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาปร...  42  วันที่ 13 - 18 มิถุนายน 2565 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลชุมพร ได้ออกป...  42  เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลนราธิวาสสนัยสนุนกุ้งกุลาด...  41   ระหว่างวันที่ 9-10 และ 23-27 พฤษภาคม 2565 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเ...  39


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล

     กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล   อาคารปลอดประสพชั้น 6 - 7 เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900    marine.general2021@gmail.com   025620543   029406559   แฟนเพจ