สปม.ระนอง สนับสนุนป้ายแผนที่ทรัพยากรชุมชน พร้อมถังขยะและวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำถังขยะรีไซเคิล กิจกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรประมงเชิงระบบนิเวศโดยชุมชน (EAFM)

 กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล

สปม.ระนอง สนับสนุนป้ายแผนที่ทรัพยากรชุมชน พร้อมถังขยะและวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำถังขยะรีไซเคิล กิจกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรประมงเชิงระบบนิเวศโดยชุมชน (EAFM) 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2020-03-13  |   ข่าววันที่: 2020-03-12 |  อ่าน: 281 ครั้ง
 

 Tags

  •  Hits 10 อันดับ
  • ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนล่าง (สตูล) ลงพื้นที่รวบรวมปลิงทะเลลูกบอล (Ball sea Cucumber) .. (1,119)  การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการทำประมงพื้นบ้านอย่างยั่งยืน .. (978) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ (โดยวิธีสอบสัมภาษณ์) กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ การเลือกสรรพน.. (907) เจ้าหน้าที่สถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเล จังหวัดระนอง.. (836) การจดทะเบียนเรือประมงพื้นบ้าน ขนาดไม่ถึง 10 ตันกรอส ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 16 ธันวาคม 2562.. (806) ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล.. (771) กิจกรรม 5ส.. (723) แผนปฏบัติการลดคัดแยกขยะมูลฝอย กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล.. (708) ประวัติความเป็นมา.. (689) ทำเนียบผู้บริหาร.. (679)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล

     กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล   อาคารปลอดประสพชั้น 6 - 7 เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900