ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา) มอบวัสดุในการทำเขตอนุรักษ์ และซั้งกอ ในกิจกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรประมงเชิงระบบนิเวศแก่ชุมชนประมง

 กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา) มอบวัสดุในการทำเขตอนุรักษ์ และซั้งกอ ในกิจกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรประมงเชิงระบบนิเวศแก่ชุมชนประมง 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2020-02-21  |   ข่าววันที่: 2020-02-18 |  อ่าน: 359 ครั้ง
 

...ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา) มอบวัสดุในการทำเขตอนุรักษ์ และซั้งกอ ในกิจกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรประมงเชิงระบบนิเวศแก่ชุมชนศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา) มอบวัสดุในการทำเขตอนุรักษ์ และซั้งกอ ในกิจกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรประมงเชิงระบบนิเวศแก่ชุมชนประมง จำนวน 3 ชุมชน คือ ชุมชนประมงปะนาเระ หมู่ที่ 5 ตำบลปะนาเระ อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี บ้านเลค่าย หมู่ที่ 4 ตำบลระวะ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา และบ้านในถุ้ง หมู่ที่ 5 ตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนประมงท้องถิ่นชายทะเล มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรประมงในพื้นที่ของตนเอง อันก่อให้เกินความสมบูรณ์ของทรัพยากรประมง การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน...

   

 

 Tags

  •  Hits 10 อันดับ
  • ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนล่าง (สตูล) ลงพื้นที่รวบรวมปลิงทะเลลูกบอล (Ball sea Cucumber) .. (1,140)  การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการทำประมงพื้นบ้านอย่างยั่งยืน .. (1,014) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ (โดยวิธีสอบสัมภาษณ์) กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ การเลือกสรรพน.. (929) การจดทะเบียนเรือประมงพื้นบ้าน ขนาดไม่ถึง 10 ตันกรอส ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 16 ธันวาคม 2562.. (898) เจ้าหน้าที่สถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเล จังหวัดระนอง.. (836) ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล.. (799) แผนปฏบัติการลดคัดแยกขยะมูลฝอย กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล.. (774) กิจกรรม 5ส.. (739) ประวัติความเป็นมา.. (737) ทำเนียบผู้บริหาร.. (731)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล

     กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล   อาคารปลอดประสพชั้น 6 - 7 เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900