ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา) จัดฝึกอบรมหลักสูตร

 กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา) จัดฝึกอบรมหลักสูตร  

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2020-02-12  |   ข่าววันที่: 2020-02-07 |  อ่าน: 239 ครั้ง
 

... เมื่อวันที่ 6 - 7 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา) จัดฝึกอบรมหลักสูตร "แนวทางและวิธีการดำเนินกิจกรรมธนาคารปูม้าของชุมชนอย่างต่อเนื่อง" แก่ตัวแทนชาวประมงที่ดำเนินกิจกรรมธนาคารปูม้า ณ โรงแรมบี.พี. สมิหลาบีช โดยมีตัวแทนชาวประมงเข้าร่วมอบรม จำนวน 32 คน พร้อมปล่อยพันธุ์ปูม้าระยะซูเอี้ย จำนวน 20 ล้านตัว บริเวณชายหาดจันทร์สว่าง เทศบาลเมืองสิงหนคร อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ...

 Tags

  •  Hits 10 อันดับ
  • ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนล่าง (สตูล) ลงพื้นที่รวบรวมปลิงทะเลลูกบอล (Ball sea Cucumber) .. (1,129)  การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการทำประมงพื้นบ้านอย่างยั่งยืน .. (997) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ (โดยวิธีสอบสัมภาษณ์) กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ การเลือกสรรพน.. (917) เจ้าหน้าที่สถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเล จังหวัดระนอง.. (836) การจดทะเบียนเรือประมงพื้นบ้าน ขนาดไม่ถึง 10 ตันกรอส ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 16 ธันวาคม 2562.. (819) ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล.. (781) กิจกรรม 5ส.. (729) แผนปฏบัติการลดคัดแยกขยะมูลฝอย กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล.. (716) ประวัติความเป็นมา.. (701) ทำเนียบผู้บริหาร.. (685)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล

     กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล   อาคารปลอดประสพชั้น 6 - 7 เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900