ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนล่าง (สตูล) ติดตามผลการดำเนินงานกิจกรรมโครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตและการตลาดกุ้งทะเล

 กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนล่าง (สตูล) ติดตามผลการดำเนินงานกิจกรรมโครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตและการตลาดกุ้งทะเล 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2019-09-24  |   ข่าววันที่: 2019-09-23 |  อ่าน: 643 ครั้ง
 

     วันที่ 16 - 20 กันยายน 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนล่าง (สตูล) ติดตามผลการดำเนินงานกิจกรรมโครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตและการตลาดกุ้งทะเล เพื่อการบริโภคภายในประเทศ ปี 2561 กิจกรรมการจัดหาลูกพันธุ์กุ้งคุณภาพ เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตกุ้งทะเล โดยจังหวัดสตูล มีผู้ประกอบการเลี้ยงกุ้งทะเลบ่อดินสมัครเข้าร่วมโครงการฯ และได้รับการอนุมัติ จำนวน 43 ราย ผู้ประกอบการโรงเพาะฟักกุ้งทะเลได้รับการอนุมัติ จำนวน 2 ราย เจ้าหน้าที่ฝ่ายติดตามผลการดำเนินงานของโครงการฯ ได้เข้าเยี่ยมฟาร์มเพื่อให้ความรู้/คำแนะนำ พร้อมชี้แจงขั้นตอนการดำเนินงาน รวมถึงเก็บรวบรวมข้อมูลและรับทราบปัญหาอุปสรรค เพื่อเสนอหาแนวทางแก้ไข ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการและให้ข้อมูลเป็นอย่างดี

 Tags

  •  Hits 10 อันดับ
  • ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนล่าง (สตูล) ลงพื้นที่รวบรวมปลิงทะเลลูกบอล (Ball sea Cucumber) .. (1,174)  การจดทะเบียนเรือประมงพื้นบ้าน ขนาดไม่ถึง 10 ตันกรอส ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 16 ธันวาคม 2562.. (1,045) การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการทำประมงพื้นบ้านอย่างยั่งยืน .. (1,029) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ (โดยวิธีสอบสัมภาษณ์) กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ การเลือกสรรพน.. (968) เจ้าหน้าที่สถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเล จังหวัดระนอง.. (837) ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล.. (827) ประวัติความเป็นมา.. (827) ทำเนียบผู้บริหาร.. (825) แผนปฏบัติการลดคัดแยกขยะมูลฝอย กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล.. (798) กิจกรรม 5ส.. (774)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล

     กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล   อาคารปลอดประสพชั้น 6 - 7 เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900