ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนล่าง (สตูล) ลงพื้นที่รวบรวมปลิงทะเลลูกบอล (Ball sea Cucumber)

 กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนล่าง (สตูล) ลงพื้นที่รวบรวมปลิงทะเลลูกบอล (Ball sea Cucumber)  

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2019-01-09  |   ข่าววันที่: 2019-01-09 |  อ่าน: 1,226 ครั้ง
 

 

...จากชาวประมงพื้นบ้านที่ทำการประมงบริเวณบ้านตันหยงโป อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ซึ่งชาวประมงส่วนใหญ่ทำการประมงปลิงทะเลลูกบอล ช่วง 3 - 5 ค่ำ เป็นช่วงที่น้ำทะเลลดลงต่ำสุด โดยรวบรวมและลำเลียงพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ ขนาด 100 - 200 กรัม จำนวน 100 ตัว นำมาทดลองเลี้ยงในบ่อพลาสติกและตู้กระจกเลียนแบบธรรมชาติ ณ โรงเรือนชั่วคราว (แผนกบ่อดิน) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการอยู่อาศัยและวางแผนศึกษาชีววิทยาพื้นฐาน เป็นแนวทางในการเพาะเลี้ยง เพื่อการอนุรักษ์และทดแทนผลผลิตในธรรมชาติต่อไป.

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลชุมพร ได้ดำเนินการเ... (115)   เมื่อเดือนมิถุนายน 2564 เจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลนราธิวาสสำรวจผล... (107)  เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลนราธิวาสร่วมกับ... (99)  เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลนราธิวาสร่วมกับ... (95)  การประเมินรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบแพลงก์ตอนพืช ตามมาตรฐาน ISO/IEC 170... (89)  ระหว่างวันที่ 5 - 10 พฤศจิกายน 2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลชุมพร ได้ดำเนินกา... (89)  วันที่ 2 - 14 สิงหาคม 2564 ศูนย์วิจัยและพั ฒนาประมงทะเลชุมพร ได้ออกปฏิบัติงานทาง... (88)  การตรวจสอบประเมินมาตรฐานด้านสุขอนามัยในรือประมงประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 เจ้าหน้... (85)  การดำเนินงานสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำระยอง ประจำเดือน ตุลาคม 2564 สถานแสดงพันธ์สัตว... (85)  รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ตำแหน่งนายท้ายเรือกลชายท... (84)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล

     กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล   อาคารปลอดประสพชั้น 6 - 7 เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900