กิจกรรม

 กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล

กิจกรรม 

กิจกรรม

 เผยเเพร่: 2018-07-05  |   ข่าววันที่: 2018-07-05 |  อ่าน: 310 ครั้ง
 

วันที่ 18 - 19 มิถุนายน 2561 ผู้แทนกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล กองประมงต่างประเทศ และผู้แทนสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย เข้าร่วมประชุมกับกรมประมงสาธารณรัฐติมอร์ - เลสเต เพื่อหารือโครงการสำรวจทรัพยากรสัตว์น้ำโดยเรือสำรวจจุฬาภรณ์ โดยมีหัวข้องานวิจัยที่จะดำเนินการร่วมกัน เช่น การประเมินทรัพยากรประมง ชีววิทยาของสัตว์น้ำ แพลงก์ตอน มลพิษทางทะเล และความปลอดภัยด้านอาหาร พร้อมทั้งหารือความร่วมมือทางวิชาการด้านการประมง เช่น การจัดหลักสูตรฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่สาธารณรัฐติมอร์ - เลสเต และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ นอกจากนี้ยังได้ศึกษาลู่ทางการนำเรือประมงไทยมาทำการประมงในน่านน้ำสาธารณรัฐติมอร์ - เลสเต และการประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการประมง


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • เจ้าหน้าที่สถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเล จังหวัดระนอง.. (827)  ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนล่าง (สตูล) ลงพื้นที่รวบรวมปลิงทะเลลูกบอล (Ball sea Cucumber) .. (774) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ (โดยวิธีสอบสัมภาษณ์) กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ การเลือกสรรพน.. (725) ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล.. (590) กิจกรรม 5ส.. (583) แผนปฏบัติการลดคัดแยกขยะมูลฝอย กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล.. (489) ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา) ร่วมกับสมาคมเรือประมงชายฝั่งคลองนาทับปล่อยพันธุ์กุ้งแชบ๊วย จำนวน 1,570,000 ตัว.. (477) ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนล่าง (สตูล) ติดตามผลการดำเนินงานกิจกรรมโครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตและการตลาดกุ้งทะเล.. (464) การจดทะเบียนเรือประมงพื้นบ้าน ขนาดไม่ถึง 10 ตันกรอส ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 16 ธันวาคม 2562.. (436) ดร.วิชาญ  อิงศรีสว่าง รองอธิบดีกรมประมง และตัวแทนกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล เข้าร่วมประชุม ในการประชุมเพื่อรับทราบผลการจัดกิจกรรม "รักษ์ปะการังและสิ่งม.. (415) สปม ตราด ได้รวบไข่หมึกกระดองก้นไหม้.. (393) ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา) ร่วมกับกลุ่มประมงพื้นบ้านบ่อกลาง พันธุ์กุ้งแชบ๊วย จำนวน 1,500,000 ตัว.. (380) หลักเกณฑ์ในการประเมินมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง.. (360) ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา)  เข้าร่วมจัดนิทรรศการ การเพาะเลี้ยงสาหร่ายพวงงุ่นใในโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ประจำปี 2562.. (357) เมื่อวันที่ 9-11 มกราคม พ.ศ. 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา) ให้บริการตรวจประเมินมาตรฐานสุขอนามัยในเรือประมง ณ ท่าเทียบเ.. (351) ประวัติความเป็นมา.. (346) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระยอง จัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร การบริหารจัดการทรัพยากรประมงโดยใช้แนวทางเชิงระบบนิเวศ.. (336) ทำเนียบผู้บริหาร.. (333) จัดประชุมชี้แจงรายละเอียดการดำเนินกิจกรรม งวดที่ 2 “การสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนในการจัดทำธนาคารปูม้า เพื่อคืนปูม้าสู่ทะเลไทย”.. (327) ช่องทางการให้บริการ การออกหนังสือรับรองมาตรฐานด้านสุขอนามัยเรือประมง.. (321)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล

     กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล   อาคารปลอดประสพชั้น 6 - 7 เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900