ในเดือนมกราคม 2566 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลนราธิวาสเก็บรวบรวมข้อมูลสภาวะทรัพยากรประมงจากเรือประมงพื้นบ้านในพื้นที่อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี จำนวน 24 ลำ เป็นเครื่องมืออวนจมปู จำนวน 23 ลำ และเครื่องมืออวนลอยปลาทู จำนวน 1 ลำ โดยอวนจมปู มีอัตราการจับสัตว์น้ำทั้งหมด 33.218 กิโลกรัม/ลำ/เที่ยว องค์ประกอบสัตว์น้ำที่จับได้ ประกอบด้วย ปูม้า ร้อยละ 52.24 ปูอื่นๆ ร้อยละ 5.26 กลุ่มปลาหน้าดิน ร้อยละ 14.70 กลุ่มปลาผิวน้ำ ร้อยละ 18.61 หมึกกระดอง ร้อยละ 0.26 กลุ่มหอย ร้อยละ 8.89

 กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล


ในเดือนมกราคม 2566 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลนราธิวาสเก็บรวบรวมข้อมูลสภาวะทรัพยากรประมงจากเรือประมงพื้นบ้านในพื้นที่อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี จำนวน 24 ลำ เป็นเครื่องมืออวนจมปู จำนวน 23 ลำ และเครื่องมืออวนลอยปลาทู จำนวน 1 ลำ โดยอวนจมปู มีอัตราการจับสัตว์น้ำทั้งหมด 33.218 กิโลกรัม/ลำ/เที่ยว องค์ประกอบสัตว์น้ำที่จับได้ ประกอบด้วย ปูม้า ร้อยละ 52.24 ปูอื่นๆ ร้อยละ 5.26 กลุ่มปลาหน้าดิน ร้อยละ 14.70 กลุ่มปลาผิวน้ำ ร้อยละ 18.61 หมึกกระดอง ร้อยละ 0.26 กลุ่มหอย ร้อยละ 8.89  Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสตูล ได้ลงพื้นที่ เก็บรวบรวมข้อมูลสภาวะทรัพยากรและการ...  543   ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสตูล ให้บริการเกษตรกรในการตรวจโรคในตัวอย่างสัตว์น้ำ ไ...  259  เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 เจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลนราธิวาส...  232  ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสตูล ดำเนินงานโครงการการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการป...  221  ข้าราชการพลเรือนดีเด่น และ ลูกจ้างประจำดีเด่น ของกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ประจำ...  114  เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา ออกปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลทรัพยาก...  100  วันที่ 26 มกราคม 2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยองร่วมกับกลุ่มประมงทะเลระยอง...  98  วันที่ 10 กุมภาพันธุ์ 2566 นายวิรัตน์ สนิทมัจโร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประ...  98  วันที่ 16-27 มกราคม 2566 นายอมรเทพ เข็มโต นักวิชาการประมงปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้...  92  รับรู้ เรื่องมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ข้อกำหนดมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล จ...  92


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล

     กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล   อาคารปลอดประสพชั้น 6 - 7 เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900    marine.general2021@gmail.com   025620543   025620543   แฟนเพจ