วันที่ 18-23 มกราคม 2566 นางอัญชลีย์ ยะโกะ นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต ได้ดำเนินการทางวิชาการตามมาตรการบริหารทรัพยากรสัตว์น้ำในฤดูปลามีไข่ วางไข่ และเลี้ยงตัวในระยะวัยอ่อน ฝั่งทะเลอันดามัน พ.ศ. 2566 โดยการตรวจสอบความสมบูรณ์เพศของสัตว์น้ำ เพื่อติดตามตรวจสอบฤดูวางไข่ในพื้นที่มาตรการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำในบริเวณจังหวัดภูเก็ต พังงา และกระบี่ ประกอบด้วย ตัวอย่างสัตว์น้ำกลุ่มปลาผิวน้ำ ได้แก่ ปลาทู ปลาลัง ปลาสีกุนบั้ง ปลาหลังเขียว กลุ่มปลาหน้าดิน ได้แก่ปลาทรายแดง ปลาดอกหมาก และปลาแพะเหลือง จำนวนชนิดละประมาณ 50 ตัว นำตัวอย่างมาผ่าเปิดช่องท้อง จำแนกเพศและพิจารณาระยะการเจริญพันธุ์ของเพศผู้และเพศเมียผลการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นดังนี้

 กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล


วันที่ 18-23 มกราคม 2566 นางอัญชลีย์ ยะโกะ นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต ได้ดำเนินการทางวิชาการตามมาตรการบริหารทรัพยากรสัตว์น้ำในฤดูปลามีไข่ วางไข่ และเลี้ยงตัวในระยะวัยอ่อน ฝั่งทะเลอันดามัน พ.ศ. 2566 โดยการตรวจสอบความสมบูรณ์เพศของสัตว์น้ำ เพื่อติดตามตรวจสอบฤดูวางไข่ในพื้นที่มาตรการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำในบริเวณจังหวัดภูเก็ต พังงา และกระบี่ ประกอบด้วย ตัวอย่างสัตว์น้ำกลุ่มปลาผิวน้ำ ได้แก่ ปลาทู ปลาลัง ปลาสีกุนบั้ง ปลาหลังเขียว กลุ่มปลาหน้าดิน ได้แก่ปลาทรายแดง ปลาดอกหมาก และปลาแพะเหลือง จำนวนชนิดละประมาณ 50 ตัว นำตัวอย่างมาผ่าเปิดช่องท้อง จำแนกเพศและพิจารณาระยะการเจริญพันธุ์ของเพศผู้และเพศเมียผลการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นดังนี้  Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสตูล ได้ลงพื้นที่ เก็บรวบรวมข้อมูลสภาวะทรัพยากรและการ...  543   ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสตูล ให้บริการเกษตรกรในการตรวจโรคในตัวอย่างสัตว์น้ำ ไ...  259  เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 เจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลนราธิวาส...  232  ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสตูล ดำเนินงานโครงการการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการป...  221  ข้าราชการพลเรือนดีเด่น และ ลูกจ้างประจำดีเด่น ของกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ประจำ...  114  เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา ออกปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลทรัพยาก...  100  วันที่ 26 มกราคม 2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยองร่วมกับกลุ่มประมงทะเลระยอง...  98  วันที่ 10 กุมภาพันธุ์ 2566 นายวิรัตน์ สนิทมัจโร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประ...  98  วันที่ 16-27 มกราคม 2566 นายอมรเทพ เข็มโต นักวิชาการประมงปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้...  92  รับรู้ เรื่องมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ข้อกำหนดมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล จ...  92


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล

     กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล   อาคารปลอดประสพชั้น 6 - 7 เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900    marine.general2021@gmail.com   025620543   025620543   แฟนเพจ