วันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยอง จัดการประชุมเพื่อรายงานผลการดำเนินงาน โครงการ “ฟื้นฟูแหล่งพันธุ์หอยหวานบริเวณชายฝั่งทะเลจังหวัดระยอง โดยชุมชนมีส่วนร่วม” ปี 2565 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านฉาง โดยได้รับเกียรติจาก นายธีระวุฒิ พูลแก้ว รองนายกเทศบาล ตำบลบ้านฉาง เป็นประธานในการประชุม ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ประกอบด้วย ผู้แทนจากสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตลบ้านฉาง หน่วยงานกรมประมงจังหวัดระยอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดระยอง และกลุ่มประมงเรือเล็กบ้านพะยูน จังหวัดระยอง

 กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล


วันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยอง จัดการประชุมเพื่อรายงานผลการดำเนินงาน โครงการ “ฟื้นฟูแหล่งพันธุ์หอยหวานบริเวณชายฝั่งทะเลจังหวัดระยอง โดยชุมชนมีส่วนร่วม” ปี 2565 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านฉาง โดยได้รับเกียรติจาก นายธีระวุฒิ พูลแก้ว รองนายกเทศบาล ตำบลบ้านฉาง เป็นประธานในการประชุม ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ประกอบด้วย ผู้แทนจากสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตลบ้านฉาง หน่วยงานกรมประมงจังหวัดระยอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดระยอง และกลุ่มประมงเรือเล็กบ้านพะยูน จังหวัดระยอง  Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสตูล ได้ลงพื้นที่ เก็บรวบรวมข้อมูลสภาวะทรัพยากรและการ...  542   ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสตูล ให้บริการเกษตรกรในการตรวจโรคในตัวอย่างสัตว์น้ำ ไ...  259  เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 เจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลนราธิวาส...  232  ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสตูล ดำเนินงานโครงการการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการป...  221  ข้าราชการพลเรือนดีเด่น และ ลูกจ้างประจำดีเด่น ของกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ประจำ...  114  เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา ออกปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลทรัพยาก...  100  วันที่ 26 มกราคม 2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยองร่วมกับกลุ่มประมงทะเลระยอง...  98  วันที่ 10 กุมภาพันธุ์ 2566 นายวิรัตน์ สนิทมัจโร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประ...  98  วันที่ 16-27 มกราคม 2566 นายอมรเทพ เข็มโต นักวิชาการประมงปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้...  92  รับรู้ เรื่องมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ข้อกำหนดมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล จ...  92


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล

     กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล   อาคารปลอดประสพชั้น 6 - 7 เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900    marine.general2021@gmail.com   025620543   025620543   แฟนเพจ