เมื่อวันที่ 26-27 มกราคม 2566 นางสาวภัทจรินทร์ สงไข่ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต ได้เดินทางไปปฏิบัติราชการจังหวัดพังงา ปฏิบัติงานเก็บข้อมูลทรัพยากรสัตว์น้ำ เพื่อประเมินผลผลิตสูงสุดที่ยั่งยืนของสัตว์น้ำเศรษฐกิจจากเครื่องมือประมงอวนล้อมจับบริเวณท่าเทียบเรือสัตว์น้ำทับละมุ ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือน จ.พังงา ได้ทำการสุ่มตัวอย่างจากเรืออวนล้อมจับ จำนวน 6 ลำ ซึ่งแยกตามวิธีการทำการประมง ประกอบด้วยอวนล้อมซั้ง-ปั่นไฟ จำนวน 4 ลำ มีอัตราการจับเฉลี่ย 1,800 กก./วัน และอวนล้อมปั่นไฟ จำนวน 2 ลำ มีอัตราการจับเฉลี่ย 1,250 กก./วัน ส่วนท่าเทียบเรือสัตว์น้ำคุระบุรี ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา ได้ทำการสุ่มตัวอย่างจากเรืออวนล้อมจับจำนวน 7 ลำ ประกอบด้วยอวนล้อมปั่นไฟ จำนวน 4 ลำ มีอัตราการจับเฉลี่ย 2,975 กก./วัน และอวนล้อมซั้ง-ปั่นไฟ จำนวน 3 ลำ อัตราการจับเฉลี่ย 3,166 กก./วัน

 กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล


เมื่อวันที่ 26-27 มกราคม 2566 นางสาวภัทจรินทร์ สงไข่ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต ได้เดินทางไปปฏิบัติราชการจังหวัดพังงา ปฏิบัติงานเก็บข้อมูลทรัพยากรสัตว์น้ำ เพื่อประเมินผลผลิตสูงสุดที่ยั่งยืนของสัตว์น้ำเศรษฐกิจจากเครื่องมือประมงอวนล้อมจับบริเวณท่าเทียบเรือสัตว์น้ำทับละมุ ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือน จ.พังงา ได้ทำการสุ่มตัวอย่างจากเรืออวนล้อมจับ จำนวน 6 ลำ ซึ่งแยกตามวิธีการทำการประมง ประกอบด้วยอวนล้อมซั้ง-ปั่นไฟ จำนวน 4 ลำ มีอัตราการจับเฉลี่ย 1,800 กก./วัน และอวนล้อมปั่นไฟ จำนวน 2 ลำ มีอัตราการจับเฉลี่ย 1,250 กก./วัน ส่วนท่าเทียบเรือสัตว์น้ำคุระบุรี ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา ได้ทำการสุ่มตัวอย่างจากเรืออวนล้อมจับจำนวน 7 ลำ ประกอบด้วยอวนล้อมปั่นไฟ จำนวน 4 ลำ มีอัตราการจับเฉลี่ย 2,975 กก./วัน และอวนล้อมซั้ง-ปั่นไฟ จำนวน 3 ลำ อัตราการจับเฉลี่ย 3,166 กก./วัน  Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสตูล ได้ลงพื้นที่ เก็บรวบรวมข้อมูลสภาวะทรัพยากรและการ...  542   ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสตูล ให้บริการเกษตรกรในการตรวจโรคในตัวอย่างสัตว์น้ำ ไ...  259  เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 เจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลนราธิวาส...  232  ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสตูล ดำเนินงานโครงการการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการป...  221  ข้าราชการพลเรือนดีเด่น และ ลูกจ้างประจำดีเด่น ของกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ประจำ...  114  เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา ออกปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลทรัพยาก...  100  วันที่ 26 มกราคม 2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยองร่วมกับกลุ่มประมงทะเลระยอง...  98  วันที่ 10 กุมภาพันธุ์ 2566 นายวิรัตน์ สนิทมัจโร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประ...  98  วันที่ 16-27 มกราคม 2566 นายอมรเทพ เข็มโต นักวิชาการประมงปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้...  92  รับรู้ เรื่องมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ข้อกำหนดมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล จ...  92


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล

     กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล   อาคารปลอดประสพชั้น 6 - 7 เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900    marine.general2021@gmail.com   025620543   025620543   แฟนเพจ