วันที่ 13 – 16 ธันวาคม 2565 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระนอง ออกปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลสภาวะทรัพยากรสัตว์น้ำจากการประมงพื้นบ้านในเขตจังหวัดระนอง ประกอบด้วยเครื่องมืออวนจมปูม้า จำนวน 18 ลำ มีแหล่งทำการประมงบริเวณเกาะพยาม เกาะค้างคาว เกาะกำ เกาะล้าน หน้าทะเลนอก และปากคลองบางกล้วย มีอัตราเฉลี่ย 14.94 กก./เที่ยว เครื่องมืออวนจมกุ้งสามชั้น จำนวน 2 ลำ มีแหล่งทำการประมงบริเวณหน้าทะลนอก มีอัตราการจับเฉลี่ย 7.34 กก./เที่ยว เครื่องมือลอบปูม้า จำนวน 1 ลำ มีแหล่งทำการประมงบริเวณเกาะพยาม มีอัตราการจับ 35.00 กก./เที่ยว และเครื่องมือลอบหมึกหอม จำนวน 3 ลำ มีแหล่งทพการประมงบริเวณเกาะพยาม เกาะค้างคาว เกาะกำ และเกาะล้าน มีอัตราการจับเฉลี่ย 22.13 กก./เที่ยว

 กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล


วันที่ 13 – 16 ธันวาคม 2565 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระนอง ออกปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลสภาวะทรัพยากรสัตว์น้ำจากการประมงพื้นบ้านในเขตจังหวัดระนอง ประกอบด้วยเครื่องมืออวนจมปูม้า จำนวน 18 ลำ มีแหล่งทำการประมงบริเวณเกาะพยาม เกาะค้างคาว เกาะกำ เกาะล้าน หน้าทะเลนอก และปากคลองบางกล้วย มีอัตราเฉลี่ย 14.94 กก./เที่ยว เครื่องมืออวนจมกุ้งสามชั้น จำนวน 2 ลำ มีแหล่งทำการประมงบริเวณหน้าทะลนอก มีอัตราการจับเฉลี่ย 7.34 กก./เที่ยว เครื่องมือลอบปูม้า จำนวน 1 ลำ มีแหล่งทำการประมงบริเวณเกาะพยาม มีอัตราการจับ 35.00 กก./เที่ยว และเครื่องมือลอบหมึกหอม จำนวน 3 ลำ มีแหล่งทพการประมงบริเวณเกาะพยาม เกาะค้างคาว เกาะกำ และเกาะล้าน มีอัตราการจับเฉลี่ย 22.13 กก./เที่ยว  Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสตูล ได้ลงพื้นที่ เก็บรวบรวมข้อมูลสภาวะทรัพยากรและการ...  544   ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสตูล ให้บริการเกษตรกรในการตรวจโรคในตัวอย่างสัตว์น้ำ ไ...  261  เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 เจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลนราธิวาส...  232  ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสตูล ดำเนินงานโครงการการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการป...  225  ข้าราชการพลเรือนดีเด่น และ ลูกจ้างประจำดีเด่น ของกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ประจำ...  115  เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา ออกปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลทรัพยาก...  101  วันที่ 26 มกราคม 2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยองร่วมกับกลุ่มประมงทะเลระยอง...  99  วันที่ 10 กุมภาพันธุ์ 2566 นายวิรัตน์ สนิทมัจโร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประ...  98  ระหว่างวันที่ 18-20 มกราคม 2566 นายการุณ ศรีวงศ์รัตน์ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ ...  95  วันที่ 16-27 มกราคม 2566 นายอมรเทพ เข็มโต นักวิชาการประมงปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้...  92


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล

     กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล   อาคารปลอดประสพชั้น 6 - 7 เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900    marine.general2021@gmail.com   025620543   025620543   แฟนเพจ