วันที่ 1-3 ตุลาคม 2565 เจ้าหน้าที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสมุทรปราการออกปฏิบัติการรวบรวมข้อมูลทรัพยากรประมงจากเรือประมงพาณิชย์เครื่องมืออวนล้อมจับ ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ได้ข้อมูล ดังนี้ -เรือประมงอวนล้อมจับ สุ่มเก็บข้อมูลจำนวนทั้งสิ้น 22 ลำ อัตราการจับเฉลี่ย 16,623.86 กิดลกรัม/วัน องค์ประกอบสัตว์น้ำจับได้ เป็นปลามงโกรย ปลาหลังเขียว และปลาทู/ลัง เป็นหลัก โดยพบชนิดสัตว์น้ำในกลุ่มทู/ลัง เป็นสัดส่วนปลาทูร้อยละ 10.32 ปลาทูที่พบมี 3 ขนาด ความยาวระหว่าง 12-15,16-18 และ 18-20 เซนติเมตร

 กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล


วันที่ 1-3 ตุลาคม 2565 เจ้าหน้าที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสมุทรปราการออกปฏิบัติการรวบรวมข้อมูลทรัพยากรประมงจากเรือประมงพาณิชย์เครื่องมืออวนล้อมจับ ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ได้ข้อมูล ดังนี้ -เรือประมงอวนล้อมจับ สุ่มเก็บข้อมูลจำนวนทั้งสิ้น 22 ลำ อัตราการจับเฉลี่ย 16,623.86 กิดลกรัม/วัน องค์ประกอบสัตว์น้ำจับได้ เป็นปลามงโกรย ปลาหลังเขียว และปลาทู/ลัง เป็นหลัก โดยพบชนิดสัตว์น้ำในกลุ่มทู/ลัง เป็นสัดส่วนปลาทูร้อยละ 10.32 ปลาทูที่พบมี 3 ขนาด ความยาวระหว่าง 12-15,16-18 และ 18-20 เซนติเมตร 

ข่าวกิจกรรม


 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสตูล ได้ลงพื้นที่ เก็บรวบรวมข้อมูลสภาวะทรัพยากรและการ...  544   ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสตูล ให้บริการเกษตรกรในการตรวจโรคในตัวอย่างสัตว์น้ำ ไ...  261  เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 เจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลนราธิวาส...  232  ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสตูล ดำเนินงานโครงการการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการป...  224  ข้าราชการพลเรือนดีเด่น และ ลูกจ้างประจำดีเด่น ของกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ประจำ...  115  เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา ออกปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลทรัพยาก...  101  วันที่ 26 มกราคม 2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยองร่วมกับกลุ่มประมงทะเลระยอง...  99  วันที่ 10 กุมภาพันธุ์ 2566 นายวิรัตน์ สนิทมัจโร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประ...  98  ระหว่างวันที่ 18-20 มกราคม 2566 นายการุณ ศรีวงศ์รัตน์ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ ...  95  วันที่ 16-27 มกราคม 2566 นายอมรเทพ เข็มโต นักวิชาการประมงปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้...  92


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล

     กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล   อาคารปลอดประสพชั้น 6 - 7 เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900    marine.general2021@gmail.com   025620543   025620543   แฟนเพจ