เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลชุมพร ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น เรื่องการกำหนดมาตรการควบคุมการจับสัตว์น้ำขนาดเล็กเพื่อนำมาประกอบการพิจารณา กำหนดมาตรการควบคุมกรจับสัตว์น้ำขนาดเล็กตามมาตรา 57 และ 71 (2) แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 และพระราชกำหนดการประมง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 (ฉบับแก้ไข) ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง สัตว์น้ำชายฝั่งประจวบคีรีขันธ์ โดยมีเข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิจากคณะกรรมการประมงจังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ ผู้แทนชาวประมงพื้นบ้าน ผู้แทนชาวประมงพาณิชย์ และเจ้าหน้าที่ จากกรมประมง รวม 48 คน

 กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล


เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลชุมพร ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น เรื่องการกำหนดมาตรการควบคุมการจับสัตว์น้ำขนาดเล็กเพื่อนำมาประกอบการพิจารณา กำหนดมาตรการควบคุมกรจับสัตว์น้ำขนาดเล็กตามมาตรา 57 และ 71 (2) แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 และพระราชกำหนดการประมง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 (ฉบับแก้ไข) ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง สัตว์น้ำชายฝั่งประจวบคีรีขันธ์ โดยมีเข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิจากคณะกรรมการประมงจังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ ผู้แทนชาวประมงพื้นบ้าน ผู้แทนชาวประมงพาณิชย์ และเจ้าหน้าที่ จากกรมประมง รวม 48 คน 

ข่าวกิจกรรม


 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสตูล ให้บริการเกษตรกรในการตรวจโรคในตัวอย่างสัตว์น้ำ ไ...  249   ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสตูล ดำเนินงานโครงการการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการป...  184  วันที่ 26 มกราคม 2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยองร่วมกับกลุ่มประมงทะเลระยอง...  87  เมื่อวันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2565 เวลา 9.00 – 12.00 น. นายเรืองฤทธิ์ ประกอบธรรม ...  55  วันที่ 15 – 16 สิงหาคม 2565 ศูนย์วิจัยแลพัฒนาประมงทะเลระยอง ได้จัดให้มีการตรวจติ...  47  ระหว่างวันที่ 18 – 25 มกราคม 2566 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลชุมพร ได...  47  วันที่ 13 – 16 ธันวาคม 2565 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระนอง ออกปฏิบั...  45  เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยอง ออกปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลสภาวะกา...  41  วันที่ 1-3 ตุลาคม 2565 เจ้าหน้าที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสมุทรปราการออกปฏิบ...  40  เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลนราธิวาส ร่วมกับชาวประมงท...  40


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล

     กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล   อาคารปลอดประสพชั้น 6 - 7 เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900    marine.general2021@gmail.com   025620543   025620543   แฟนเพจ