วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลชุมพรร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชาวประมงในพื้นที่อำเภอไชยาและใกล้เคียง ร่วมกิจกรรมการจัดวางทุ่นเพื่อเป็น แนวเขตพื้นที่หลบภัยสัตว์น้ำบริเวณรอบเกาะเสร็จ ตามประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ห้ามใช้เครื่องมือทำการประมงบางประเภท ทำการประมงในที่จับสัตว์น้ำเขตทะเลชายฝั่ง บริเวณพื้นที่ รอบเกาะเสร็จ ตำบลพุมเรียง อำเภอไขยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมทั้งร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 44 พรรษา 3 มิถุนายน 2565

 กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล


วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลชุมพรร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชาวประมงในพื้นที่อำเภอไชยาและใกล้เคียง ร่วมกิจกรรมการจัดวางทุ่นเพื่อเป็น แนวเขตพื้นที่หลบภัยสัตว์น้ำบริเวณรอบเกาะเสร็จ ตามประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ห้ามใช้เครื่องมือทำการประมงบางประเภท ทำการประมงในที่จับสัตว์น้ำเขตทะเลชายฝั่ง บริเวณพื้นที่ รอบเกาะเสร็จ ตำบลพุมเรียง อำเภอไขยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมทั้งร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 44 พรรษา 3 มิถุนายน 2565 

ข่าวกิจกรรม


 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสตูล ให้บริการเกษตรกรในการตรวจโรคในตัวอย่างสัตว์น้ำ ไ...  250   ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสตูล ดำเนินงานโครงการการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการป...  185  วันที่ 26 มกราคม 2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยองร่วมกับกลุ่มประมงทะเลระยอง...  88  เมื่อวันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2565 เวลา 9.00 – 12.00 น. นายเรืองฤทธิ์ ประกอบธรรม ...  55  วันที่ 15 – 16 สิงหาคม 2565 ศูนย์วิจัยแลพัฒนาประมงทะเลระยอง ได้จัดให้มีการตรวจติ...  48  ระหว่างวันที่ 18 – 25 มกราคม 2566 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลชุมพร ได...  48  วันที่ 13 – 16 ธันวาคม 2565 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระนอง ออกปฏิบั...  45  เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลนราธิวาส ร่วมกับชาวประมงท...  41  วันที่ 1-3 ตุลาคม 2565 เจ้าหน้าที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสมุทรปราการออกปฏิบ...  41  เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยอง ออกปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลสภาวะกา...  41


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล

     กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล   อาคารปลอดประสพชั้น 6 - 7 เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900    marine.general2021@gmail.com   025620543   025620543   แฟนเพจ