เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นางสาววราภรณ์ เดชบุญ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลนราธิวาสและเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ ร่วมกันดำเนินกิจกรรมตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนจังหวัดชายแดนใต้ ประจำปี ๒๕๖๕ โดยการปล่อยพันธุ์กุ้งกุลาดำขนาดตัวละ ๑ กรัม จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ ตัว เพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของกุ้งกุลาดำในแม่น้ำตากใบฯ

 กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล


เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นางสาววราภรณ์ เดชบุญ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลนราธิวาสและเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ ร่วมกันดำเนินกิจกรรมตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนจังหวัดชายแดนใต้ ประจำปี ๒๕๖๕ โดยการปล่อยพันธุ์กุ้งกุลาดำขนาดตัวละ ๑ กรัม จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ ตัว เพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของกุ้งกุลาดำในแม่น้ำตากใบฯ 

ข่าวกิจกรรม


 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสตูล ให้บริการเกษตรกรในการตรวจโรคในตัวอย่างสัตว์น้ำ ไ...  244   ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสตูล ดำเนินงานโครงการการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการป...  181  เมื่อวันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2565 เวลา 9.00 – 12.00 น. นายเรืองฤทธิ์ ประกอบธรรม ...  48  วันที่ 15 – 16 สิงหาคม 2565 ศูนย์วิจัยแลพัฒนาประมงทะเลระยอง ได้จัดให้มีการตรวจติ...  44  วันที่ 13 – 16 ธันวาคม 2565 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระนอง ออกปฏิบั...  42  วันที่ 1-3 ตุลาคม 2565 เจ้าหน้าที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสมุทรปราการออกปฏิบ...  40  เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยอง ออกปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลสภาวะกา...  40  เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลนราธิวาส ร่วมกับชาวประมงท...  38  รับรู้ เรื่องมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ข้อกำหนดมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล จ...  35  วันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2566 เวลา 08.00 น. ณ หาดเตยงาม หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน อำเภ...  34


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล

     กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล   อาคารปลอดประสพชั้น 6 - 7 เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900    marine.general2021@gmail.com   025620543   025620543   แฟนเพจ