เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยองร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ออกปฏิบัติงานสำรวจและเก็บรวบรวมข้อมูลผลกระทบจากน้ำมันรั่วบริเวณจังหวัดระยอง โดยเรือสำรวจประมง 16 เพื่อติดตามและเฝ้าระวัง ผลกระทบจากน้ำมันรั่วต่อทรัพยากรสัตว์น้ำและแหล่งทำการประมง ในระหว่างวันที่ 20-31 มีนาคม 2565 บริเวณ ทะเลชายฝั่งจังหวัดระยอง จำนวน 10 สถานีฯ

 กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล


เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยองร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ออกปฏิบัติงานสำรวจและเก็บรวบรวมข้อมูลผลกระทบจากน้ำมันรั่วบริเวณจังหวัดระยอง โดยเรือสำรวจประมง 16 เพื่อติดตามและเฝ้าระวัง ผลกระทบจากน้ำมันรั่วต่อทรัพยากรสัตว์น้ำและแหล่งทำการประมง ในระหว่างวันที่ 20-31 มีนาคม 2565 บริเวณ ทะเลชายฝั่งจังหวัดระยอง จำนวน 10 สถานีฯ 

ข่าวกิจกรรม


 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสตูล ให้บริการเกษตรกรในการตรวจโรคในตัวอย่างสัตว์น้ำ ไ...  243   ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสตูล ดำเนินงานโครงการการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการป...  178  เมื่อวันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2565 เวลา 9.00 – 12.00 น. นายเรืองฤทธิ์ ประกอบธรรม ...  46  วันที่ 13 – 16 ธันวาคม 2565 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระนอง ออกปฏิบั...  42  วันที่ 15 – 16 สิงหาคม 2565 ศูนย์วิจัยแลพัฒนาประมงทะเลระยอง ได้จัดให้มีการตรวจติ...  40  เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยอง ออกปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลสภาวะกา...  40  วันที่ 1-3 ตุลาคม 2565 เจ้าหน้าที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสมุทรปราการออกปฏิบ...  39  เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลนราธิวาส ร่วมกับชาวประมงท...  38  วันที่ 30 สิงหาคม 2565 นายไภทูล ผิวขาว ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเ...  34  เมื่อวันพุธที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลนราธิวาส ร่...  33


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล

     กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล   อาคารปลอดประสพชั้น 6 - 7 เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900    marine.general2021@gmail.com   025620543   025620543   แฟนเพจ