วันที่ 7 - 8 มีนาคม 2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต ร่วมกับองค์การบริหารส่วน จังหวัดภูเก็ต และชาวบ้าน บ้านบางเทา ร่วมกันออกแบบและวางแผน ในการจัดวางปะการังเทียมบริเวณ บ้านบางเทา ต. เชิงทะเล อ. ถลาง จ. ภูเก็ต ในโครงการจัดสร้างปะการังเทียมเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่ง ทะเลภูเก็ต พร้อมได้ทิ้งทุ่นสำรอง เพื่อใช้เป็นจุดอ้างอิง และดำน้ำสำรวจพื้นท้องทะเล ก่อนการจัดวางจริง

 กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล


วันที่ 7 - 8 มีนาคม 2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต ร่วมกับองค์การบริหารส่วน จังหวัดภูเก็ต และชาวบ้าน บ้านบางเทา ร่วมกันออกแบบและวางแผน ในการจัดวางปะการังเทียมบริเวณ บ้านบางเทา ต. เชิงทะเล อ. ถลาง จ. ภูเก็ต ในโครงการจัดสร้างปะการังเทียมเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่ง ทะเลภูเก็ต พร้อมได้ทิ้งทุ่นสำรอง เพื่อใช้เป็นจุดอ้างอิง และดำน้ำสำรวจพื้นท้องทะเล ก่อนการจัดวางจริง 

ข่าวกิจกรรม


 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๕ เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลนราธิวาส ร่วม กิ...  115   วันที่ 25 - 27 เมษายน 2565 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระนอง ออกปฏิบัต...  84  การสำรวจทรัพยากรประมงพาณิชย์บริเวณล่าวไทยฝั่งตะวันออก ในดือนมีนาคม 2565 เจ้าหน้า...  75  วันที่ 19 - 22 เมษายน 2565 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระนอง ออกปฏิบัต...  60  เดือนเมษายน ๒๕๖๕ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสตูล ได้ดำเนินการเก็บตัวอย่างปลาจาก ...  58  วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๕ นายอดุลย์ แมเร๊าะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสตู...  54  การสำรวจทรัพยากรประมงพื้นผ้านบริเวณว่าวไทยฝั่งตะวันออก ในดือนมีนาคม 2565 เจ้าหน้...  53  วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๕ งานตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์ม ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสตูล ...  52  วันที่ 27 เมษายน 2565 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสมุทรปราการ และ นักศ...  51  วันที่ 19-28 มีนาคม 2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสตูลได้ลงพื้นที่ศึกษา เก็บรว...  49


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล

     กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล   อาคารปลอดประสพชั้น 6 - 7 เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900    marine.general2021@gmail.com   025620543   029406559   แฟนเพจ