การสำรวจทรัพยากรประมงพาณิชย์บริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันออก เดือนพฤศจิกายน 2564 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยอง ออกปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลตามโครงการวิจัย ทางการประมง และข้อมูสสภาวะการทำประมงด้วยเครื่องมือประมงพาณิชย์ในพื้นที่รับผิดชอบ ซึ่งได้แก่ จังหวัด ระยอง จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 ณ ท่าเทียบเรือประมงพาณิชย์ ซึ่ง สำรวจพบเรือประมงพาณิชย์ทั้งสิ้น 29 ลำ โดยแบ่งตามประเภทของเครื่องมือประมงพาณิชย์ฯ

 กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล


การสำรวจทรัพยากรประมงพาณิชย์บริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันออก เดือนพฤศจิกายน 2564 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยอง ออกปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลตามโครงการวิจัย ทางการประมง และข้อมูสสภาวะการทำประมงด้วยเครื่องมือประมงพาณิชย์ในพื้นที่รับผิดชอบ ซึ่งได้แก่ จังหวัด ระยอง จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 ณ ท่าเทียบเรือประมงพาณิชย์ ซึ่ง สำรวจพบเรือประมงพาณิชย์ทั้งสิ้น 29 ลำ โดยแบ่งตามประเภทของเครื่องมือประมงพาณิชย์ฯ 

ข่าวกิจกรรม


 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  วันศุกร์ที่ 7 มกราคม 2565 ณ หาดน้ำใส หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธ...  245   การประเมินแผนการบริหารจัดการประมงทะเลของประเทศไทย พ.ศ.2558 - 2562   131  วันที่ 27 ธันวาคม 2564 นายอำนวย คงพรหม ผอ.กพท. เป็นประธานในการประชุม พิจารณาการป...  129  ในระหว่างวันที่ 17-19 มกราคม 2565 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต ไ...  122  ระหว่างวันที่ 13-16 ธันวาคม 2564 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต ได...  108  วันที่ 20-22 ธันวาคม 2564 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระนอง ออกปฏิบัติ...  108  เมื่อวันที่ 10 - 14 มกราคม 2565 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลชุมพร ได้อ...  100  เมื่อวันที่ 10 - 14 มกราคม 2565 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลชุมพร ได้อ...  99  เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๕ เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลนราธิวาสได้เก็บ...  97  มื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๕ นางสาววราภรณ์ เดชบุญ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนา ประ...  96


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล

     กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล   อาคารปลอดประสพชั้น 6 - 7 เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900    marine.general2021@gmail.com   025620543   029406559   แฟนเพจ