อวนทับตลิ่ง (Beach seines) หรือ อวนเข็น จัดอยู่ในประเภท อวนกางกั้นแล้วลาก (Seine Nets) กองประมงทะเล (กรมประมง, 2540) ได้ให้นิยามของเครื่องมือชนิดนี้ไว้ว่า อวนกางกั้นแล้วลาก หมายถึง เครื่องมือประมงที่ปล่อยอวนกางกั้นสัตวํน้ำ แล้วทำการฉุดลากปลายสุดของผืนอวนข้างใดข้างหนึ่งหรือทั้งสองข้างเข้าหาฝั่ง เป็นเครื่องมือประมงพื้นบ้านที่ใช้ทำการประมงเฉพาะช่วงที่มีสัตว์น้ำเป้าหมายซุกชุมเท่านั้นฯ

 กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล


อวนทับตลิ่ง (Beach seines) หรือ อวนเข็น จัดอยู่ในประเภท อวนกางกั้นแล้วลาก (Seine Nets) กองประมงทะเล (กรมประมง, 2540) ได้ให้นิยามของเครื่องมือชนิดนี้ไว้ว่า อวนกางกั้นแล้วลาก หมายถึง เครื่องมือประมงที่ปล่อยอวนกางกั้นสัตวํน้ำ แล้วทำการฉุดลากปลายสุดของผืนอวนข้างใดข้างหนึ่งหรือทั้งสองข้างเข้าหาฝั่ง เป็นเครื่องมือประมงพื้นบ้านที่ใช้ทำการประมงเฉพาะช่วงที่มีสัตว์น้ำเป้าหมายซุกชุมเท่านั้นฯ 

ข่าวกิจกรรม


 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  วันศุกร์ที่ 7 มกราคม 2565 ณ หาดน้ำใส หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธ...  244   การประเมินแผนการบริหารจัดการประมงทะเลของประเทศไทย พ.ศ.2558 - 2562   131  วันที่ 27 ธันวาคม 2564 นายอำนวย คงพรหม ผอ.กพท. เป็นประธานในการประชุม พิจารณาการป...  129  ในระหว่างวันที่ 17-19 มกราคม 2565 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต ไ...  122  ระหว่างวันที่ 13-16 ธันวาคม 2564 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต ได...  108  วันที่ 20-22 ธันวาคม 2564 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระนอง ออกปฏิบัติ...  108  เมื่อวันที่ 10 - 14 มกราคม 2565 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลชุมพร ได้อ...  100  เมื่อวันที่ 10 - 14 มกราคม 2565 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลชุมพร ได้อ...  99  เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๕ เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลนราธิวาสได้เก็บ...  97  มื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๕ นางสาววราภรณ์ เดชบุญ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนา ประ...  96


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล

     กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล   อาคารปลอดประสพชั้น 6 - 7 เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900    marine.general2021@gmail.com   025620543   029406559   แฟนเพจ