ระหว่างวันที่ 5 - 10 พฤศจิกายน 2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลชุมพร ได้ดำเนินการเก็บตัวอย่างปลา จากเครื่องมือประมงอวนล้อมจับ เพื่อศึกษาชีววิทยาการสืบพันธุ์ภายใต้โครงการ การศึกษา พัฒนา และปรับปรุงระบบ การประมงอวนล้อมจับเพื่อเพิ่มความสามารถแข่งขันของอุตสาหกรรมประมงที่ ยั่งยืนภายใต้กรอบการรับรอง มาตรฐานสากลฯ

 กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล


ระหว่างวันที่ 5 - 10 พฤศจิกายน 2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลชุมพร ได้ดำเนินการเก็บตัวอย่างปลา จากเครื่องมือประมงอวนล้อมจับ เพื่อศึกษาชีววิทยาการสืบพันธุ์ภายใต้โครงการ การศึกษา พัฒนา และปรับปรุงระบบ การประมงอวนล้อมจับเพื่อเพิ่มความสามารถแข่งขันของอุตสาหกรรมประมงที่ ยั่งยืนภายใต้กรอบการรับรอง มาตรฐานสากลฯ 

ข่าวกิจกรรม


 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  วันที่ 22 - 25 พฤศจิกายน 2564 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระนอง ได้ออก...  229   วันศุกร์ที่ 7 มกราคม 2565 ณ หาดน้ำใส หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธ...  216  การสำรวจทรัพยากรประมงพาณิชย์บริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันออก เดือนพฤศจิกายน 2564 เจ้าหน...  189  อวนทับตลิ่ง (Beach seines) หรือ อวนเข็น จัดอยู่ในประเภท อวนกางกั้นแล้วลาก (Seine...  177  วันที่ 12,19 พฤศจิกายน 2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสตูล ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร...  160  วันที่ 20 ธันวาคม 2564 นายวิรัตน สนิทมัจโร ผู้อำนวยการวิจัยและพั ฒนา ประมงทะเลสม...  159  ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยองได้ร่วมจัดแสดงนิทรรศการและพันธุ์สัตว์น้ำมีชีวิต ...  156  ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยอง ร่วมกับหน่วยงานกรมประมงจังหวัดระยอง เปิดตลาด Fi...  138  เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลชุมพร จัดการประชุมเชิงปฏิ...  137  ระหว่างวันที่ 8-12 พฤศจิกายน 2564 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต ไ...  125

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล

     กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล   อาคารปลอดประสพชั้น 6 - 7 เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900    marine.general2021@gmail.com   025620543   029406559   แฟนเพจ