กิจกรรมโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมง

 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนแม่กวง (เชียงใหม่)

กิจกรรมโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมง 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2021-02-25  |   ข่าววันที่: 2021-02-11 |  อ่าน: 10 ครั้ง
 

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564

         นปจ.เขื่อนแม่กวง (เชียงใหม่) มอบหมายให้ นายพีรศักดิ์ ฉัตรมาลัย เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ รวม 5 นาย ออกปฏิบัติงานโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมง อ่างเก็บน้ำแม่ทะลบหลวง อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับประมงอำเภอฝาง และสมาชิกองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น อ่างฯ แม่ทะลบหลวง ในการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ ในการจัดทำแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำ และจุดที่จะทำคอกอาหารธรรมชาติ, วัสดุทำทุ่นแนวเขตอนุรักษ์ บริเวณ อ่าง ฯ ดังกล่าว


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • กิจกรรมควบคุมและเฝ้าระวัง.. (629)  กิจกรรมควบคุมและเฝ้าระวัง.. (518) ประกาศหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนแม่กวง เชียงใหม่ เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ.. (448) กิจกรรมเวทีการมีส่วนร่วมชุมชนประมง.. (420) กิจกรรมแข่งขันตกปลาเพื่อหาเงินเข้าหมู่บ้านแม่กวงเหนือ.. (407) กิจกรรมเสริมสร้างการมีส่วนร่วมประมงโดยชุมชน.. (395) กิจกรรมอบรมยุวประมง ประจำปีงบประมาณ 2563.. (338) กิจกรรมควบคุมและเฝ้าระวัง.. (336) กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ.. (331) กิจกรรมฝึกอบรม หลักสูตรยุวประมง รุ่นที่ 8/2563.. (324) กิจกรรมควบคุมและเฝ้าระวัง.. (320) กิจกรรมควบคุมและเฝ้าระวัง.. (317) กิจกรรมควบคุมและเฝ้าระวัง.. (317) กิจกรรมเสริมสร้างการมีส่วนร่วมประมงโดยชุมชน.. (288) กิจกรรมเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมง.. (276) กิจกรรมควบคุมและเฝ้าระวัง.. (273) กิจกรรมเสริมสร้างการมีส่วนร่วมประมงโดยชุมชน.. (273) สัตว์น้ำประจำจังหวัดลำพูน.. (271) กิจกรรมเวทีการมีส่วนร่วมของชุมชน.. (266) กิจกรรมเวทีการมีส่วนร่วมชุมชนประมง.. (265)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนแม่กวง (เชียงใหม่)

     เลขที่ 3 หมู่ที่ 1 ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 50220