ประชุมหน่วนงานในสังกัดกรมประมง จังหวัดลำพูน (FC)

 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนแม่กวง (เชียงใหม่)

ประชุมหน่วนงานในสังกัดกรมประมง จังหวัดลำพูน (FC) 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2021-01-05  |   ข่าววันที่: 2020-12-28 |  อ่าน: 45 ครั้ง
 

วันที่ 28 ธันวาคม 2563

         หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนแม่กวง (เชียงใหม่) โดยนายพลาธิป อภินันท์ศิริ หัวหน้าหน่วยฯ พร้อมด้วย นายพีรศักดิ์ ฉัตรมาลัย เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน เข้าร่วมประชุมหน่วยงานในสังกัดกรมประมงจังหวัดลำพูน (FC) ณ ห้องประชุม สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของหน่วยฯ ในช่วงเวลาที่ผ่านมาให้ที่ประชุมได้รับทราบพร้อมทั้งหารือแนวทางการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2564 ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน พร้อมกับต้อนรับ นางสาวรัตนา ใจเย็น ในโอกาสเดินทางมารับตำแหน่ง ประมงจังหวัดลำพูน ด้วย


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • กิจกรรมควบคุมและเฝ้าระวัง.. (629)  กิจกรรมควบคุมและเฝ้าระวัง.. (518) ประกาศหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนแม่กวง เชียงใหม่ เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ.. (448) กิจกรรมเวทีการมีส่วนร่วมชุมชนประมง.. (420) กิจกรรมแข่งขันตกปลาเพื่อหาเงินเข้าหมู่บ้านแม่กวงเหนือ.. (407) กิจกรรมเสริมสร้างการมีส่วนร่วมประมงโดยชุมชน.. (395) กิจกรรมอบรมยุวประมง ประจำปีงบประมาณ 2563.. (338) กิจกรรมควบคุมและเฝ้าระวัง.. (336) กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ.. (331) กิจกรรมฝึกอบรม หลักสูตรยุวประมง รุ่นที่ 8/2563.. (324) กิจกรรมควบคุมและเฝ้าระวัง.. (320) กิจกรรมควบคุมและเฝ้าระวัง.. (317) กิจกรรมควบคุมและเฝ้าระวัง.. (317) กิจกรรมเสริมสร้างการมีส่วนร่วมประมงโดยชุมชน.. (288) กิจกรรมเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมง.. (276) กิจกรรมควบคุมและเฝ้าระวัง.. (273) กิจกรรมเสริมสร้างการมีส่วนร่วมประมงโดยชุมชน.. (273) สัตว์น้ำประจำจังหวัดลำพูน.. (271) กิจกรรมเวทีการมีส่วนร่วมของชุมชน.. (266) กิจกรรมเวทีการมีส่วนร่วมชุมชนประมง.. (265)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนแม่กวง (เชียงใหม่)

     เลขที่ 3 หมู่ที่ 1 ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 50220