กิจกรรมควบคุมและเฝ้าระวัง

 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนแม่กวง (เชียงใหม่)

กิจกรรมควบคุมและเฝ้าระวัง 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2020-01-27  |   ข่าววันที่: 2020-01-25 |  อ่าน: 310 ครั้ง
 

วันที่ 25 มกราคม 2563

หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนแม่กวง เชียงใหม่ ร่วมกับประมงอำเภอแม่อาย ออกปฏิบัติงานควบคุมการทำการประมงในพื้นที่แหล่งน้ำจืด พื้นที่อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

ผลการปฏิบัติงาน

จัดประชุมสมาชิกหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านกาวิละ ตำบลแม่สาว อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อทำประชาคมแนวเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำประจำหมู่บ้าน บริเวณลำน้ำฝาง ผลการประชาคม กำหนดแนวเขตระยะทาง 1,000 เมตร


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • กิจกรรมควบคุมและเฝ้าระวัง.. (621)  ประกาศหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนแม่กวง เชียงใหม่ เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ.. (420) กิจกรรมเวทีการมีส่วนร่วมชุมชนประมง.. (397) กิจกรรมแข่งขันตกปลาเพื่อหาเงินเข้าหมู่บ้านแม่กวงเหนือ.. (379) กิจกรรมเสริมสร้างการมีส่วนร่วมประมงโดยชุมชน.. (375) กิจกรรมควบคุมและเฝ้าระวัง.. (348) กิจกรรมอบรมยุวประมง ประจำปีงบประมาณ 2563.. (320) กิจกรรมควบคุมและเฝ้าระวัง.. (310) กิจกรรมฝึกอบรม หลักสูตรยุวประมง รุ่นที่ 8/2563.. (304) กิจกรรมควบคุมและเฝ้าระวัง.. (302) กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ.. (299) กิจกรรมควบคุมและเฝ้าระวัง.. (296) กิจกรรมควบคุมและเฝ้าระวัง.. (293) กิจกรรมเสริมสร้างการมีส่วนร่วมประมงโดยชุมชน.. (272) สัตว์น้ำประจำจังหวัดลำพูน.. (264) กิจกรรมเสริมสร้างการมีส่วนร่วมประมงโดยชุมชน.. (255) กิจกรรมเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมง.. (254) กิจกรรมควบคุมและเฝ้าระวัง.. (251) กิจกรรมเวทีการมีส่วนร่วมชุมชนประมง.. (248) กิจกรรมเวทีการมีส่วนร่วมของชุมชน.. (244)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนแม่กวง (เชียงใหม่)

     เลขที่ 3 หมู่ที่ 1 ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 50220