กิจกรรมฝึกอบรม หลักสูตรยุวประมง รุ่นที่ 26

 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนแม่กวง เชียงใหม่

กิจกรรมฝึกอบรม หลักสูตรยุวประมง รุ่นที่ 26 

ข่าวกิจกรรม

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2019-06-24  |   ข่าววันที่: 2019-06-21 |  อ่าน: 35 ครั้ง
 

วันที่  20 - 21  มิถุนายน 2562

นปจ.เขื่อนแม่กวง เชียงใหม่ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมฝึกอบรม หลักสูตร “ยุวประมง รุ่นที่ 26” ณ โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร ต.ทาขุมเงิน อ.แม่ทา จ.ลำพูน นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 - 6 จำนวน 45 ราย และได้รับเกียรติจาก นายชนนวัช  อุตสาสาร ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดภาคเหนือ (พิษณุโลก) เป็นประธานในพิธีเปิด การฝึกอบรมดังกล่าวด้วย

ซึ่งในการจัดการฝึกอบรมในครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์สนับสนุนวิทยากรจาก หน่วยงานหลายภาคส่วน เพื่อมาบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม อาทิเช่น วิทยากรจาก สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน, ประธานกลุ่มองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นอ่างเก็บน้ำแม่เมย, วิทยากรจาก สถานีตำรวจภูธรตำบลทากาศ, วิทยากรจาก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลทากาศ และในการฝึกอบรมครั้งนี้ยังมีกิจกรรม กายบริหารเพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงให้ร่างกาย กิจกรรมเพื่อออกไปศึกษาระบบนิเวศของแหล่งน้ำ อ่างเก็บน้ำแม่เมย เพื่อเป็นการเพิ่มประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียนให้กับนักเรียนผู้เข้ารับการฝึกอบรมอีกด้วย ทั้งนี้ หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนแม่กวง เชียงใหม่ ในนามของผู้จัดการฝึกอบรมดังกล่าว ต้องขอขอบคุณคณะครูอาจารย์และนักเรียนผู้เข้ารับการฝึกอบรม ของ โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร ในการให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ให้ประสบความสำเร็จลุล่วงเป็นอย่างดี


 Tags

  •  บทความ
  • ทำเนียบหัวหน้าหน่วยฯ  สัตว์น้ำประจำจังหวัดเชียงใหม่  สัตว์น้ำประจำจังหวัดลำพูน  ประวัติความเป็นมา ของหน่วยฯ แม่กวง เชียงใหม่  วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ค่านิยมร่วม ของ กรมประมง  รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนแม่กวง เชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2562 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนแม่กวง เชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2563 กิจกรรมควบคุมและเฝ้าระวัง 03 - 05 / 04 / 2562 กิจกรรมจัดเวทีการมีส่วนร่วมของชุมชนประมง 24 / 02 / 2562 กิจกรรมควบคุมและเฝ้าระวัง 22 - 24 / 02 / 2562 กิจกรรมควบคุมและเฝ้าระวัง 21 / 02 / 2562 ผู้ตรวจราชการกรมประมง เขต 15 นายจุฬ สินชัยพานิช 21 / 02 / 2562 เข้าร่วมประชุมประจำเดือนหน่วยงานในสังกัดกรมประมง จังหวัดลำพูน 14 / 02 / 2562 กิจกรรมเสริมสร้างการมีส่วนร่วมประมงโดยชุมชน 14 / 02 / 2562 กิจกรรมประชาสัมพันธ์ พระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 04 / 02 / 2562 กิจกรรมควบคุมและเฝ้าระวัง 13 / 02 / 2562 การจัดทำเขตอนุรักษ์สัตว์น้ำ บริเวณหน้าวัดเชื่อนผาก อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 12 / 02 / 2562 กิจกรรมควบคุมและเฝ้าระวัง 11 - 12 / 02 / 2562 กิจกรรมควบคุมและเฝ้าระวัง 04 - 06 / 02 / 2562 กิจกรรมเสริมสร้างการมีส่วนร่วมประมงโดยชุมชน 16/01/62 กิจกรรมเสริมสร้างการมีส่วนร่วมประมงโดยชุมชน 15/01/62 ร่วมประชาคมชาวบ้านกำหนดแนวเขต ที่รักษาพืชพันธุ์สัตว์น้ำ นำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดพิจารณา 15/01/62 กิจกรรมควบคุมและเฝ้าระวัง 12/01/62 กิจกรรมเวทีการมีส่วนร่วมของชุมชนประมง 09/01/62 กิจกรรมควบคุมและเฝ้าระวัง 08/01/62 กิจกรรมเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมง 03/01/62 กิจกรรมเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมง 02/01/62 กิจกรรมควบคุมและเฝ้าระวัง 01/01/62 กิจกรรมควบคุมและเฝ้าระวัง 12-14/12/61 กิจกรรมควบคุมและเฝ้าระวัง 8-10/12/61 กิจกรรมควบคุมและเฝ้าระวัง 4-6/12/61 กิจกรรมควบคุมและเฝ้าระวัง 21/11/61 กิจกรรมเสริมสร้างการมีส่วนร่วมประมงโดยชุมชน 20/11/61 กิจกรรมมอบเสื้อ หมวก และบัตรประจำตัว ชปพ.ประมง (รุ่นที่ 2) กิจกรรมควบคุมและเฝ้าระวัง 19/11/61 กิจกรรมควบคุมเฝ้าระวัง 14/11/61 กิจกรรมควบคุมเฝ้าระวัง 13/11/61 กิจกรรมมอบเสื้อ หมวก และบัตรประจำตัว ชปพ.ประมง (รุ่นที่ 2) กิจกรรมควบคุมเฝ้าระวัง 12/11/61 กิจกรรมควบคุมและเฝ้าระวัง 8/11/61 กิจกรรมควบคุมและเฝ้าระวัง 8/11/61 กิจกรรมควบคุมและเฝ้าระวัง 7/11/61 กิจกรรมควบคุมและเฝ้าระวัง 1-3/11/61 กิจกรรมควบคุมและเฝ้าระวัง 17/10/61 กิจกรรมควบคุมและเฝ้าระวัง 14/10/61 กิจกรรมควบคุมและเฝ้าระวัง 12/10/61 กิจกรรมควบคุมและเฝ้าระวัง 9/10/61 กิจกรรมควบคุมและเฝ้าระวัง 8/10/61 กิจกรรมควบคุมและเฝ้าระวัง 3-5/10/61
  •  Hit 20 อันดับ
  • กิจกรรมควบคุมและเฝ้าระวัง.. (475)  กิจกรรมเสริมสร้างการมีส่วนร่วมประมงโดยชุมชน 14 / 02 / 2562.. (355) ผู้ตรวจราชการกรมประมง เขต 15 นายจุฬ สินชัยพานิช 21 / 02 / 2562.. (174) กิจกรรมมอบเสื้อ หมวก และบัตรประจำตัว ชปพ.ประมง (รุ่นที่ 2).. (153) ทำเนียบหัวหน้าหน่วยฯ.. (143) ***ประกาศ "ฤดูน้ำแดง" พื้นที่ จ.ลำพูน จ.เชียงใหม่ และ จ.แม่ฮ่องสอน ในระหว่างวันที่ 1 มิ.ย. - 31 ส.ค. 2562***.. (131) กิจกรรมควบคุมและเฝ้าระวัง 8/10/61.. (121) กิจกรรมมอบเสื้อ หมวก และบัตรประจำตัว ชปพ.ประมง (รุ่นที่ 2).. (110) กิจกรรมควบคุมและเฝ้าระวัง 21 / 02 / 2562.. (110) กิจกรรมควบคุมและเฝ้าระวัง 3-5/10/61.. (108) กิจกรรมควบคุมและเฝ้าระวัง 12/10/61.. (107) สัตว์น้ำประจำจังหวัดลำพูน.. (107) กิจกรรมควบคุมและเฝ้าระวัง 17/10/61.. (104) กิจกรรมควบคุมเฝ้าระวัง 13/11/61.. (103) กิจกรรมควบคุมและเฝ้าระวัง 9/10/61.. (100) กิจกรรมควบคุมและเฝ้าระวัง 14/10/61.. (98) หน้าแรกเข้าหน่วยงาน.. (97) กิจกรรมเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมง 02/01/62.. (97) กิจกรรมควบคุมและเฝ้าระวัง 22 - 24 / 02 / 2562.. (90) กิจกรรมจัดเวทีการมีส่วนร่วมของชุมชนประมง 24 / 02 / 2562.. (88)

    Copyright © 2016-2020 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนแม่กวง เชียงใหม่

     เลขที่ 3 หมู่ที่ 1 ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 50220