ทำเนียบหัวหน้าหน่วยฯ

 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนแม่กวง เชียงใหม่

ทำเนียบหัวหน้าหน่วยฯ 

ข่าวกิจกรรม

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2019-01-18  |   ข่าววันที่: 2019-01-18 |  อ่าน: 139 ครั้ง
 

 

ทำเนียบผู้ดำรงตำแหน่ง

หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนแม่กวง เชียงใหม่

                 ชื่อ - นามสกุล                                                 ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง (พ.ศ. - พ.ศ.)                         

1.นายอนันต์  แก้วเขียว

24 มิถุนายน 2536 - 25 สิงหาคม 2540

2.นายวีระชัย  เชื้อเจ็ดตน

26 สิงหาคม 2540 - 28 กรกฎาคม 2541

3.นายยงยุทธ  น่าบัณฑิต

29 กรกฎาคม 2541 - 1 เมษายน 2542

4.นายกิตติศักดิ์  เฟื่องกิตติศักดิ์

2 เมษายน 2542 - 28 มกราคม 2543

5.นายสมโภชน์  เต็มเปี่ยม

29 มกราคม 2543 - 8 มกราคม 2546

6.นายวีระชัย  เชื้อเจ็ดตน

9 มกราคม 2546 - 16 มิถุนายน 2546

7. นายอดิศักดิ์  เพ็ญสมบูรณ์

17 มิถุนายน 2546 - 3 พฤศจิกายน 2546

8.นายพรชัย  ขำแป้ง

4 พฤศจิกายน 2546 - 27 มีนาคม 2549

9.นายนรินทร์  อินสมบัติ

28 มีนาคม 2549 - 1 มิถุนายน 2551

10.นายกิตติศักดิ์  วังกะ

2 มิถุนายน 2551 - 2 ธันวาคม 2552

11.นายชนนวัช  อุตสาสาร

15 ธันวาคม 2552 - 18 มิถุนายน 2557

12.นายเอก  โล่ซ้าย

16 กรกฎาคม 2557 - 11 ตุลาคม 2559

13.นายยุทธนา  ศรีสุวรรณ์

17 ตุลาคม 2559 - ปัจจุบัน

 


 Tags

  •  บทความ
  • ทำเนียบหัวหน้าหน่วยฯ  สัตว์น้ำประจำจังหวัดเชียงใหม่  สัตว์น้ำประจำจังหวัดลำพูน  ประวัติความเป็นมา ของหน่วยฯ แม่กวง เชียงใหม่  วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ค่านิยมร่วม ของ กรมประมง  รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนแม่กวง เชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2562 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนแม่กวง เชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2563 กิจกรรมควบคุมและเฝ้าระวัง 03 - 05 / 04 / 2562 กิจกรรมจัดเวทีการมีส่วนร่วมของชุมชนประมง 24 / 02 / 2562 กิจกรรมควบคุมและเฝ้าระวัง 22 - 24 / 02 / 2562 กิจกรรมควบคุมและเฝ้าระวัง 21 / 02 / 2562 ผู้ตรวจราชการกรมประมง เขต 15 นายจุฬ สินชัยพานิช 21 / 02 / 2562 เข้าร่วมประชุมประจำเดือนหน่วยงานในสังกัดกรมประมง จังหวัดลำพูน 14 / 02 / 2562 กิจกรรมเสริมสร้างการมีส่วนร่วมประมงโดยชุมชน 14 / 02 / 2562 กิจกรรมประชาสัมพันธ์ พระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 04 / 02 / 2562 กิจกรรมควบคุมและเฝ้าระวัง 13 / 02 / 2562 การจัดทำเขตอนุรักษ์สัตว์น้ำ บริเวณหน้าวัดเชื่อนผาก อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 12 / 02 / 2562 กิจกรรมควบคุมและเฝ้าระวัง 11 - 12 / 02 / 2562 กิจกรรมควบคุมและเฝ้าระวัง 04 - 06 / 02 / 2562 กิจกรรมเสริมสร้างการมีส่วนร่วมประมงโดยชุมชน 16/01/62 กิจกรรมเสริมสร้างการมีส่วนร่วมประมงโดยชุมชน 15/01/62 ร่วมประชาคมชาวบ้านกำหนดแนวเขต ที่รักษาพืชพันธุ์สัตว์น้ำ นำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดพิจารณา 15/01/62 กิจกรรมควบคุมและเฝ้าระวัง 12/01/62 กิจกรรมเวทีการมีส่วนร่วมของชุมชนประมง 09/01/62 กิจกรรมควบคุมและเฝ้าระวัง 08/01/62 กิจกรรมเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมง 03/01/62 กิจกรรมเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมง 02/01/62 กิจกรรมควบคุมและเฝ้าระวัง 01/01/62 กิจกรรมควบคุมและเฝ้าระวัง 12-14/12/61 กิจกรรมควบคุมและเฝ้าระวัง 8-10/12/61 กิจกรรมควบคุมและเฝ้าระวัง 4-6/12/61 กิจกรรมควบคุมและเฝ้าระวัง 21/11/61 กิจกรรมเสริมสร้างการมีส่วนร่วมประมงโดยชุมชน 20/11/61 กิจกรรมมอบเสื้อ หมวก และบัตรประจำตัว ชปพ.ประมง (รุ่นที่ 2) กิจกรรมควบคุมและเฝ้าระวัง 19/11/61 กิจกรรมควบคุมเฝ้าระวัง 14/11/61 กิจกรรมควบคุมเฝ้าระวัง 13/11/61 กิจกรรมมอบเสื้อ หมวก และบัตรประจำตัว ชปพ.ประมง (รุ่นที่ 2) กิจกรรมควบคุมเฝ้าระวัง 12/11/61 กิจกรรมควบคุมและเฝ้าระวัง 8/11/61 กิจกรรมควบคุมและเฝ้าระวัง 8/11/61 กิจกรรมควบคุมและเฝ้าระวัง 7/11/61 กิจกรรมควบคุมและเฝ้าระวัง 1-3/11/61 กิจกรรมควบคุมและเฝ้าระวัง 17/10/61 กิจกรรมควบคุมและเฝ้าระวัง 14/10/61 กิจกรรมควบคุมและเฝ้าระวัง 12/10/61 กิจกรรมควบคุมและเฝ้าระวัง 9/10/61 กิจกรรมควบคุมและเฝ้าระวัง 8/10/61 กิจกรรมควบคุมและเฝ้าระวัง 3-5/10/61
  •  Hit 20 อันดับ
  • กิจกรรมควบคุมและเฝ้าระวัง.. (474)  กิจกรรมเสริมสร้างการมีส่วนร่วมประมงโดยชุมชน 14 / 02 / 2562.. (355) ผู้ตรวจราชการกรมประมง เขต 15 นายจุฬ สินชัยพานิช 21 / 02 / 2562.. (173) กิจกรรมมอบเสื้อ หมวก และบัตรประจำตัว ชปพ.ประมง (รุ่นที่ 2).. (153) ทำเนียบหัวหน้าหน่วยฯ.. (139) ***ประกาศ "ฤดูน้ำแดง" พื้นที่ จ.ลำพูน จ.เชียงใหม่ และ จ.แม่ฮ่องสอน ในระหว่างวันที่ 1 มิ.ย. - 31 ส.ค. 2562***.. (131) กิจกรรมควบคุมและเฝ้าระวัง 8/10/61.. (120) กิจกรรมมอบเสื้อ หมวก และบัตรประจำตัว ชปพ.ประมง (รุ่นที่ 2).. (110) กิจกรรมควบคุมและเฝ้าระวัง 21 / 02 / 2562.. (109) กิจกรรมควบคุมและเฝ้าระวัง 3-5/10/61.. (108) กิจกรรมควบคุมและเฝ้าระวัง 12/10/61.. (107) สัตว์น้ำประจำจังหวัดลำพูน.. (107) กิจกรรมควบคุมเฝ้าระวัง 13/11/61.. (103) กิจกรรมควบคุมและเฝ้าระวัง 17/10/61.. (103) กิจกรรมควบคุมและเฝ้าระวัง 9/10/61.. (100) หน้าแรกเข้าหน่วยงาน.. (97) กิจกรรมควบคุมและเฝ้าระวัง 14/10/61.. (97) กิจกรรมเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมง 02/01/62.. (97) กิจกรรมควบคุมและเฝ้าระวัง 22 - 24 / 02 / 2562.. (88) กิจกรรมจัดเวทีการมีส่วนร่วมของชุมชนประมง 24 / 02 / 2562.. (88)

    Copyright © 2016-2020 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนแม่กวง เชียงใหม่

     เลขที่ 3 หมู่ที่ 1 ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 50220