กิจกรรมควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมง

 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนแม่กวง (เชียงใหม่)


กิจกรรมควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมง 

ข่าวกิจกรรม


วันที่ 18 - 19 พฤษภาคม 2565

หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนแม่กวง (เชียงใหม่) โดยนายพลาธิป อภินันท์ศิริ หัวหน้าหน่วยฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติงานติดตามและประชาสัมพันธ์พระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ผลการปฏิบัติงาน

ได้ประชาสัมพันธ์ตามประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดช่วงระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ วางไข่ หรือเลี้ยยงตัวอ่อน กำหนดเครื่องมือทำการประมง วิธีการทำการประมง และเงื่อนไขในการทำการประมง พ.ศ. 2564 ในพื้นที่รับผิดชอบ และร่วมกับส่วนราชการ อุทยานแห่งชาติศรีลานนา สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ตรวจสอบเครื่องทำการประมงในพื้นที่

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)


  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนแม่กวง (เชียงใหม่)

     เลขที่ 3 หมู่ที่ 1 ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 50220    maekuangfisherypatrol@gmail.com   053104540   053104540   แฟนเพจ