กิจกรรมเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมงในเขตพื้นที่แหล่งน้ำจืด

 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนแม่กวง (เชียงใหม่)


กิจกรรมเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมงในเขตพื้นที่แหล่งน้ำจืด 

ข่าวกิจกรรม


วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนแม่กวง (เชียงใหม่) โดยนายพลาธิป อภินันท์ศิริ หัวหน้าหน่วยฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมกับสมาชิกองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นอ่างเก็บน้ำห้วยโป่งจ้อ คณะกรรมการบริหารจัดการแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยโป่งจ้อ ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงสู่แหล่งน้ำ ได้แก่ ปลาไน จำนวน 20,000 ตัว ปลาตะเพียน จำนวน 2,500 ตัว และปล่อยอนุบาลในกระชัง ได้แก่ ปลาไน จำนวน 1,500 ตัว ปลาตะเพียน 1,,500 ตัว พร้อมทั้งมอบปัจจัยการผลิตให้กับกลุ่มในการอนุบาลสัตว์น้ำ ณ อ่างเก็บน้ำห้วยโป่งจ้อ ต.สันติสุข อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ ภายใต้โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมง ประจำปีงบประมาณ 2565  โดยได้รับการสนับสนุนพันธุ์ปลาไน จากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงใหม่ จำนวน 21,500 ตัว และรับการสนับสนุนพันธุ์ปลาตะเพียนขาว จากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำพูน จำนวน 4,000 ตัว

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนแม่กวง (เชียงใหม่)

     เลขที่ 3 หมู่ที่ 1 ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 50220    maekuangfisherypatrol@gmail.com   053104540   053104540   แฟนเพจ